Soru- Yorum

15 Eylül 2020 16:59

Eski Meteoroloji arsası 2018 yılında belediye meclis üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla imar plânında ilkokul alanı yapılmış; açılan dava sonunda da mahkeme plân değişikliğini iptal etmişti.Sözü edilen arsa, 7 Eylül 2020 günü ise belediye meclis üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla imar plânında anaokulu alanı olarak düzenlenmiş. Bu alanın park olarak bırakılması daha uygun olmaz mıydı?

MİLLET BAHÇESİ UĞRUNA YALOVA’ DA NELER OLUYOR?

17.04.1961 tarih ve 5/1080 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1335,65 dekar alan Tarım Bakanlığına tahsis edilmiştir. On bir (11)  ayrı tapudan oluşan bu alan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından kullanılmaya başlanmış olup bu alanlardan eski tapu kayıtlarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Pafta 53, Ada 67, Parsel 1 olarak kayıtlıdır. Vasfı ZEYTİNLİK olarak işlenmiştir. Zeytinlik ibaresi Atatürk zamanına kadar uzanır. Millet Çiftliğinin bu bölümleri zeytinlik olduğu için kayıtlara bu şekilde geçmiştir. Söz konusu parsel daha sonra tapu kayıtlarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Ada 1474, Parsel 12 olarak geçmektedir. Yani Millet Bahçesi yapılmak istenen alandır.

Tapu kayıtlarında vasfı zeytinlik yazılı yerler “3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu” na tabidir. 22.10.2018 tarihinde tapu kaydında aynı yer Tarımsal Ar Ge Alanı olarak değiştirilmiştir.

1474 Ada, 12 Parselden bulunan 113,4 dekar arazi üzerinde Millet Bahçesi kurulması için girişimler başlatılmış ve 20.05. 2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile TOKİ tarafından Millet Bahçesi yapılmak üzere tahsisi yapılmıştır.

Konu üzerine eğilmiş, araştırmış çok değerli bir uzman arkadaşım, sohbetimiz sırasında aklına takılanları benimle paylaştı. Kanaatime göre, bu konuda kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor.

Önceki kayıtlarda vasfı zeytinlik olan bu alanın vasfı 2018 yılında neden ve hangi gerekçe ile Tarımsal Ar Ge olarak değiştirilmiştir?

Eğer burası Tarımsal AR GE Alanı ise ancak “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu” kapsamında İl Toprak Koruma Kurulu kararı ile amaç dışı kullanıma açılabilir.

Birinci sınıf sulu tarım arazisinin tarım dışı kullanıma açılması Toprak Koruma Kanunu ile çelişmektedir. Tarım Bakanlığının her fırsatta televizyonlarda kamu spotu olarak yayınladığı “Tarım alanlarının amacı dışında kullanımına izin vermeyeceğiz” yaklaşımına uygun değildir. “Ekilmedik bir yer bırakmayacağız” şeklinde yapılan açıklamalarla da ters düşmektedir.

Ayrıca söz konusu parsel için 1989 yılında Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen emsal kararda bu alanın Araştırma Enstitüsü’ nde kalmasının kamu yararına olduğu belirtilmiştir.

Şu anda da Millet Bahçesi yapılması kararına karşı açılmış davalar olduğu bilinmektedir.

Buna rağmen, meyve genetik kaynaklarının muhafaza edildiği ABKMAE ne ait bu parselde yasal engellere rağmen neden ısrarla Millet Bahçesi yapılmak istenmektedir?

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (1)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle