Yalova Bir ?lke ?mza Att? Yalova Bir ?lke ?mza Att?
O Villa’da ?mar Bar???ndan Yararland? O Villa’da ?mar Bar???ndan Yararland?
Nedim Güler’den Görkemli Start Nedim Güler’den Görkemli Start
Yalova’da Korkutan Yang?n Yalova’da Korkutan Yang?n
Yalova’da Kaçak ?çki Ve Sigara Operasyonu
Yalova’da Kaçak ?çki Ve Sigara Operasyonu
Yalova Emniyet Müdürlü?ü Kaçakç?l?k ve Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü 4 ilde e?zamanl? gerçekle?tirilen operasyonla kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Sokak Hayvanlar?na Yiyecek Da??t?ld?
Sokak Hayvanlar?na Yiyecek Da??t?ld?
Yalova Belediyesi Veteriner ??leri Müdürlü?ü, havalar?n so?umas? sebebiyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlar? için ?ehir genelinde gezerek belirli bölgelere yiyecek b?rakt?.
“R?dvan Acar Tek Aday”
“R?dvan Acar Tek Aday”
?Y? Parti Yalova ?l Ba?kan? Mehmet Çam Yalova merkez, ilçe ve beldelerin tümünde aday ç?kartacaklar?n? söyledi.
Kedi Battaniyesini H?rs?za Kapt?rmamak ?çin Böyle Direndi
Kedi Battaniyesini H?rs?za Kapt?rmamak ?çin Böyle Direndi
Yalova’da bir kedi so?uktan korunmas? için dükkan önüne konulan kutudaki battaniyeyi çalmak isteyen h?rs?za kar??l?k verdi.
Gülden Dönmez Tarihe Geçti
Gülden Dönmez Tarihe Geçti
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Yalova Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Güvenlik ?? Sendikas? üyesi Gülden Dönmez de yer ald?.
“Döner Sermaye Sistemi Yeniden Düzenlenmeli”
“Döner Sermaye Sistemi Yeniden Düzenlenmeli”
Performansa dayal? döner sermaye sistemine tepki gösteren Yaloval? sa?l?k çal??anlar? Yalova Devlet Hastanesi bahçesinde bir bas?n aç?klamas?nda bulundular.
“Art?k Yalova’da Hiç Bir ?eye Aday De?ilim”
“Art?k Yalova’da Hiç Bir ?eye Aday De?ilim”
Çiftlikköy’de bir AVM’de düzenlenen aday tan?t?m toplant?s?na kat?lan CHP’li Muharrem ?nce, Yalova’dan hiçbir ?ekilde bundan sonra herhangi bir yere aday olmayaca??n? söyledi.
“Yalova’y? Tüm Yönleriyle Tan?taca??z”
“Yalova’y? Tüm Yönleriyle Tan?taca??z”
Yalova Kültür ve Turizm il Müdürü ?eref Tali 06-08 Aral?k 2018 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilecek olan Travel Turkey ?zmir Turizm Fuar?'nda Yalova’y? tüm yönleri ile tan?tacaklar?n? dile getirdi.
Yalova’da 65 Bin Araç Var
Yalova’da 65 Bin Araç Var
Türkiye ?statistik Kurumu TÜ?K Kocaeli Bölge Müdürlü?ü 2018 y?l? verilerine göre Ekim ay? rakamlar? ile Yalova’da 65 bin 78 araç bulunuyor.