5 Dönümlük Ormanl?k Alanda Ç?kan Yang?n Söndürüldü  5 Dönümlük Ormanl?k Alanda Ç?kan Yang?n Söndürüldü
Ç?narc?k’ta F?kra Gibi Olay Ç?narc?k’ta F?kra Gibi Olay
Bakandan Armutlu’ya 468 Kitap Bakandan Armutlu’ya 468 Kitap
Ücretsiz Okul Servisleri Sürecek Ücretsiz Okul Servisleri Sürecek
“?lçede Afete Kar?? Bilinçlendirme Çal??malar?n? Önemsiyorum”
“?lçede Afete Kar?? Bilinçlendirme Çal??malar?n? Önemsiyorum”
Ç?narc?k Belediye Ba?kan? Numan Soyer, ilçede MAG yap?lanmas?n? hayata geçiren ve ilk e?itimlerini de tamamlayan ekibi kabul etti.
Fren Yerine Gaza Bas?nca Daireye Girdi
Fren Yerine Gaza Bas?nca Daireye Girdi
Yalova’n?n Ç?narc?k ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü daireye girdi.
Yalova’da Toplam 78 Nikâh Ertelendi
Yalova’da Toplam 78 Nikâh Ertelendi
Tüm dünyay? ve ülkemizi de etkisi alt?na alan Covid-19 virüsü pandemisinden sonra Yalova Belediyesine ba?vuran 65 çift nikâhlar?n? erteledi. 10 çift ise nikâhlar?n? iptal etti.
Yalova’da Sosyal Mesafeli K?na Halay?
Yalova’da Sosyal Mesafeli K?na Halay?
Salg?n dolay?s?yla dü?ünlere getirilen sosyal mesafe kural? art?k k?na merasimlerinde bile uygulanmaya ba?land?.
Laçin ?önim Binas?n? Denetledi
Laçin ?önim Binas?n? Denetledi
Aile, Çal??ma ve Sosyal Hizmetler ?l Müdürü Arif Laçin, ?iddet Önleme Ve ?zleme Merkezi Müdürlü?ü (?ÖN?M) Yeni Hizmet Binas?nda incelemede bulundu.
Hayvanlar, “Haydi” ?le Korunacak
Hayvanlar, “Haydi” ?le Korunacak
Yalova Valili?i hayvanlar?n korunmas? ve daha iyi ?artlarda hayatlar?n? devam ettirmeleri amac?yla çal??acak olan bir komisyonu hayata geçirdi.
Gelecek Partisi Te?kilatlanma Çal??malar?n? Sürdürüyor
Gelecek Partisi Te?kilatlanma Çal??malar?n? Sürdürüyor
Gelecek Partisi Yalova ?l Ba?kan? Emre Çand?r il ve ilçe yönetimlerini kurmaya ba?lad?klar?n? dile getirerek, tüm Yaloval?lar? Gelecek Partisi’ne kat?lmaya davet etti.
Caddeler ?laçl? Sularla Y?kan?yor
Caddeler ?laçl? Sularla Y?kan?yor
Yalova Belediyesi il merkezindeki ana arterlerle ilaçl? sularla temizlik çal??mas? gerçekle?tiriyor. Bu sayede salg?nla mücadeleye de katk? sa?lanm?? oluyor.
Ba?hekimden Maske Denetimi
Ba?hekimden Maske Denetimi
Yalova Devlet Hastanesinde Ba?hekim Uz. Dr. Recep Hac? ve doktorlar hastane bahçesinde ve kantinlerde Koronavirüs önlemleri kapsam?nda denetlemeler gerçekle?tirdi.