Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Önemli Bir Karar

Yazının Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:59
Yazının Güncellenme Tarihi: 19.04.2021 11:59

Bursa 4. İdare Mahkemesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’ nın, Yalova Belediye Meclisi’nin onayıyla Hazineye ait ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bağışlanan Yalova-Merkez İlçe-Süleymanbey Mahallesinde bulunan tarımsal nitelikli taşınmazlarda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plân değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığı davayı inceledi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 23 Mart 2021 tarih ve Esas No: 2021/ 12 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararın son maddeleri şöyledir:

“… Mevzuat hükmüne göre, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar plânı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plânı değişikliklerinin üst ölçekli plân olan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Plânına uygun olması gerekmektedir.

Yalova ili, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 'Günübirlik Turizm Alanı' ve 'Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı'nda kalan parsellerin alt ölçekli 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli plân değişiklikleri ile ibadet alanı-cami alanı dönüştürülmesinde plânların kademeli birlikteliği ilkesine uyulmadığı göz önüne alındığında dava konusu edilen Yalova Belediye Meclisi Kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Kaldı ki, Toprak Koruma Kanunu'nun 13. maddesinde, tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayan tarım arazilerinin ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla; Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar için amaç dışı kullanımına izin verilebileceği düzenlenmiş, bu kapsamda parsellerin Toprak Koruma Kurulu'nun uygun görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 13.08.2020 tarihli kamu yararı kararı ile tarımsal üretim amacı dışında kullanılması uygun görülmüş ise de, tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılabilmesinin alternatif alan bulunmaması şartına da bağlı olduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan açıklama raporlarında bölgesel ihtiyacın karşılanması amacıyla, kamu yararı gözetilerek alanın ibadet-cami alanına dönüştürüldüğü beyan edilmiş ise de, alternatif alan bulunmadığına dair herhangi bir tespite yer verilmediği gibi bölgesel ihtiyacın bulunduğuna yönelik herhangi bir tespite ya da araştırma sonucuna yer verilmediği görülmektedir.

Ayrıca, dava konusu parsellerin üzerinde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsüne ait lojmanlar bulunmakta olup, dava konusu işlemin uygulanması lojmanların tahliyesi ve yıkımı sonucunu doğurabileceğinden telafisi güç veya imkânsız zararların doğması tabiidir.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 23/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Konuya ilgi duyanların bilgisine sunuyorum.

 

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.