Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Meclis’ten önemli kararlar

Altınova Belediye Meclisi Ağustos Ayı toplantılarında önemli kararlara imza attı. Oy birliğiyle alınan kararlarda, ilçeyle ilgili hayati konular yürürlüğe sokuldu.

Haber Giriş Tarihi: 15.08.2009 00:00
Haber Güncellenme Tarihi: 01.01.1970 02:00
Kaynak: Haber Merkezi
yalovamiz.com

Hersek Bölgesi’nin İmar Planı, su borçlarının yapılandırılması, servis araçlarının uygunluk belgesi, s plaka ve şehir içi minibüs duraklarının belirlendiği toplantılar 5 gün sürdü.Su Borçlarını Taksitlendirin

Belediye Meclisi’nin aldığı yeni kararla artık kiracılar da 30 TL. depozito karşılığı su abonesi olabilecek. Belediyeye su borcu bulunan aboneler 31 Ağustos 2009 Pazartesi gününe kadar belediyeye müracaat ederek borçlarını 6 taksit yaptırabilecekler. 2 taksidini ya da 2 faturasını ödemeyen abonelerin suları kesilip, tüm borçları peşin ödemeleri halinde suları yeniden kullanıma açılacak. Açma kapama bedelleri ise bir sonraki ayki faturaya yansıtılacak. 31 Ağustos tarihine kadar belediyeye borcu olup, müracaat etmeyen aboneler taksitlendirme hakkını kaybedecek olup, tüm borçları tek seferde ödemek zorunda kalacaklar.

Altınova Belediye Meclis kararıyla, 2008 başında Altınova S.S. 32 No’lu Servis Kooperatifi’ne verilmiş olan ‘Uygunluk Belgesi Yetkisi’ Belediye Meclisi’nin aldığı yeni kararla yeniden belediye geçti.

S Plakalı minibüslerin durak yeri, Gülbahar Market’in yan tarafındaki parka doğru giden yol kenarı olacak. Şehir içi minibüsler için ise, belediye arkası Vakıfbank İlköğretim Okulu’nun yan tarafı yolcu durağı olarak belirlendi.

KARARLAR ÖZETLERİ
2009 Yılı Ağustos ayı meclis karar özetleri şöyle:
1-) Belediyemize ait 04.08.2009 tarih ve 2009/40 sayılı Meclis Kararı; İlçemizde Belediyemiz tarafından Ramazan ayı boyunca Ramazan çadırının kurulmasına ve iftar yemeğinin verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
2-) Belediyemize ait 04.08.2009 tarih ve 2009/41 sayılı Meclis Kararı; İlçemizde Ramazan ayı nedeniyle bu yıl sünnet şöleninin organize edilmemesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
3-) Belediyemize ait 04.08.2009 tarih ve 2009/42 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Camiinin şadırvanı ve hamamına ait rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenlemesi, elektrik, mekanik tesisatı projelerinin çizim bedeli Belediyemize ait olmak üzere çizimlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü denetiminde yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
4-) Belediyemize ait 04.08.2009 tarih ve 2009/43 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize çöp kamyonu alınmasına veya bağışın kabul edilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
5-) Belediyemize ait 04.08.2009 tarih ve 2009/44 sayılı Meclis Kararı; A-) İlçemizde S Plakaları güzergah izin belgelerinin verilmesi için Belediye’ye yetkinin geri alınmasına,
B-) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokole bağlı olarak Servis Kooperatifine üye olmayan araçların Güzergah İzin belgelerinin üye oluncaya kadar askıya alınmasına,
C-) Belediyemiz Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 19.Maddesi 1. bendi sonuna;
“Toplu taşıma yöntemiyle işçi, personel, vs. taşıyan veya taşıtan işyeri sahipleri için bu Yönetmelik maddelerine aykırı hareket edenlere önce ihtar verilir, ihtara uyulmadığı taktirde Belediye Meclisinin belirleyeceği cezai miktarlar uygulanır. Ceza miktarlarının belirlenmesi Belediye Meclisi yetkisindedir. Belediye Meclisince belirlenen ödenmesi gereken ücretleri yada zabıt varakası para cezalarını ödemediği takdirde Mali Hizmetler Müdürlüğünce 7 (Yedi) takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verilir. Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki Hükümlerine göre tahsilat yapılır.” Olarak eklenmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
6-) Belediyemize ait 04.08.2009 tarih ve 2009/45 sayılı Meclis Kararı; Belediyemizce kurulan Halk Oyunları ekibinin gelen davetiye üzerine Arnavutluk’a gönderilmelerine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
7-) Belediyemize ait 04.08.2009 tarih ve 2009/46 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz sınırları içerisinde Tersane gibi yeni hizmet alanları faaliyete geçtiğinden ilk Belediye kurulduğundan beri kullanılan Altınova Belediyesi Logo’sunun Altınova İlçesinin geleceğine yönelik anlam ve ifade edilecek şekilde yeniden düzenlenmesi için yarışma açılmasına ve yarışma için yetkinin Belediye Encümenine verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
8-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/47 sayılı Meclis Kararı ; Sanayi İşletmelerinden Harcamalara katılım ücreti (atık toplama) yıllık olarak alınacak ücretin kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
9-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/48 sayılı Meclis Kararı ; A- Kiracılar istedikleri takdirde kendi adlarına su abonelik kayıtlarını yaptırabilirler. Aboneliklerden 30.TL. depozit alınmasına,
B- Belediyemize ait su borcu bulunan abonelerin Ağustos ayı sonuna kadar taksitlendirme talebi ile müracaat etmelerine. müracaat tarihinden itibaren suya uygulanan gecikme faizlerinin dondurulmasına, ödeme sürelerinin eylül ayından başlamak üzere 6 eşit taksitte olup, her ayın son gününe kadar ödenmesine, 2 taksitini zamanında ödemeyenlerin taksit taleplerinin iptal edilmesine, taksitlendirme taleplerinde bulunan aboneler yeni tahakkuk eden faturalarını da süresi içinde ödemede bulunmasına ve tüm abonelerin 2 fatura ödemediği taktirde suyunun ihbara gerek kalmadan kesileceğine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
10-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/49 sayılı Meclis Kararı ; İlçe içi park yasakları ve durak yerlerinin belirlenmesi için komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
11-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/50 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Hersek Köyünde mevcut imar planlarının Valilik tarafından onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına uygun hale getirmek amacı ile 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek 1 ay müddetle askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlar tek tek değerlendirilmiş ve komisyondan geçen şekli ile kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
12-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/51 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Hersek Köyünde mevcut imar planlarının Valilik tarafından onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına uygun hale getirmek amacı ile 05.06.2009 tarih ve 35 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek 1 ay müddetle askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama revizyon İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlar tek tek değerlendirilmiş ve komisyondan geçen şekli ile kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
13-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/52 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, Pafta:6, Ada:-, Parsel:166 nolu taşınmazın Belediye Meclisinin 05.06.2009 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilerek 1 ay müddetle askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde itirazlar değerlendirilmiş ve kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
14-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/53 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:33Ü-IVc, Ada:212 nolu parselleri kapsayacak şekilde daha önce yapılan 18. madde uygulamasının bozularak yeniden 18. madde uygulaması yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
15-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/54 sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılan Hersek Köyü İmar Planlarında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kararı ile Tarım dışı kullanıma açılan H112-H241-H242-H114-H247-H248-H116 nolu parsellerle ilgili Bursa 1. İdare Mahkemesinin 2008/1017 Esas nolu kararı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı verildiğinden bu parselleri kapsayan alanın imar planı sınırları dışına çıkartılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
16-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/55 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, Pafta:15, Ada:-, Parsel:558 ve 1743 ile Pafta:13/1, Parsel:1705 nolu taşınmazların bulunduğu bölgede yapılması istenilen imar plan değişikliği için Komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınarak görüşülmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
17-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/56 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, Harmanlık mevkii, Pafta:5, Ada:-,
Parsel:187 nolu taşınmaz üzerinde yapılmak istenilen Akaryakıt İstasyonu ile ilgili olarak yapılacak olan imar plan değişikliği için Komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınarak görüşülmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
18-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/57 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde imar planlarında Ortaöğretim Tesis alanı olarak ayrılan 328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339- 340-341 nolu Maliye Hazinesi adına tapu kaydı olan taşınmazların bulunduğu adanın kurum görüşü alındıktan sonra Sosyal Hizmet alanı olarak imar plan değişikliği yapılmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
19-) Belediyemize ait 10.08.2009 tarih ve 2009/58 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü sınırları içerisinde bulunan İpek Kağıt A.Ş tesisleri içerisinde Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş Teknik Enerji Santrali’ne 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı alınabilmesi için gerekli olan gaz tribünleri çevresinde sağlık koruma bandı oluşturularak imar planlarına işlenmesi için komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.