Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

İnsan Hakları Günü Mesajları

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, AKP İl Başkanı Orhan Veli Döğüşcü, CHP İl Başkanı Özcan Özel ve TP İl Başkan Yardımcısı Şenay Yolcu birer mesaj yayımladılar.

Haber Giriş Tarihi: 10.12.2009 00:00
Haber Güncellenme Tarihi: 01.01.1970 02:00
Kaynak: Haber Merkezi
yalovamiz.com

Dünya İnsan Hakları Günü; BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesiyle birlikte her yıl 10 Aralık tarihinde kutlanmaktadır.

Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal mesajında;
“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1948 yılında insan Hakları Evrensel Bildirisini kabul etmiş, 4 ay gibi kısa bir süre sonra da Ülkemiz tarafından da onaylanmıştır. Ülkemiz bu evrensel bildirgeyi kabul eden ilk ülkelerin başında gelmektedir. 10 Aralık ile başlayan hafta tüm Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanmaktadır.

Bu bildirgeye göre herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu Beyannamede ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde istifade eder. Çok geniş bir kapsamı olan insan hakları bünyesinde; çocuk hakları, kadın hakları, hasta hakları ile beraberinde çevre hakkı, yaşam hakkı gibi insana dair pek çok unsuru barındırmakta ve güvence altına almaktadır. Huzurlu, temiz, güvenli bir ortamda yaşamak tüm dünya insanlarının olduğu gibi vatandaşlarımızın da en doğan hakkıdır. Devlet tarafından güvence altına alınmış olsa bile insan hakları bireysel olarak da vatandaşlarımızın kişisel çabası ile korunabilir. 2000 yılından itibaren tüm illerimizde İnsan Hakları Kurulu yer almaktadır. Herhangi bir haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlarımız İnsan Hakları Kuruluna müracaat edebilirler. Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanların insanca yaşadığı bir dünya dileğiyle halkımızın 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutluyorum” dedi.

AKP İl Başkanı Orhan Veli Döğüşcü mesajında,
“İnsan hakları bildirgesi, Birleşmiş Milletler tarafından, 10 Aralık 1948 yılında kabul edildi.
Bu tarihten itibaren, insanlar arasında ırk, renk, cinsiyet, inanç ayrımı yapmaksızın, bütün insanların, hoşgörü ve eşitlik çerçevesi içerisinde, yaşamlarını özgür ve onurlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak, sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek için belirlenen evrensel düzenlemeleri yapmak, uygulamak ve geliştirmek öncelikle devletlerin görevi ve sorumluluğu olmakla beraber, esas olarak tüm insanlık, bunu insanlığının gereği olarak kabullenmeli ve fert fert önce kendilerinde hayata geçirmelidir.
6 Nisan 1949 tarihinde ülkemiz tarafından da kabul edilen bu beyanname ile insanlarımızın haklarının korunması ve değişen hayat şartlarına göre geliştirilmesi, devletimiz tarafından da teminat altına alınmıştır.
Dünya üzerindeki bütün acıların, yıkımların temelinde, insanların, toplumların ilişkilerinde, bu prensiplerden, yani sevgiden, saygıdan, hoşgörüden, yardımseverlikten, vicdan duygusundan uzaklaşmaları yatmaktadır.
Tarihinde, bu temel haklara öncü olarak gösterilebilecek sayısız şahsiyet ile inanç ve değerlerimizden motifler taşıyan milletimiz, bu inanç ve değerlerine sarıldıkça, milletler içerisinde yükselmiş, uzaklaştıkça, bugün de şahit olduğumuz ve yaşadığımız problemlerin içinde çaresizleşmiştir.
Yaşadığımız her problemin çözümünü, insanı ve onun mutluluğunu esas alan bir hayat nizamıyla bulabileceğimiz inancıyla, başta Yalova halkı olmak üzere, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününü kutlar milletimizin ve tüm insanlığın geleceği için hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

CHP İl Başkanı Özcan Özel mesajında;
“İnsan Hakları Beyannamesinin ortaya çıkışından bu yana tam 161 yıl geçmiş.Dünya da ve ülkemizde insan haklarının gelişimine baktığımızda çokta umutlu olamıyoruz.Gelişmeler olduğunu kabul ediyoruz ama ne kadar geliştiğimize şöyle bir bakalım.
AIHM kararlarından çıkan genel görünüm söyle: AIHM da 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle bekleyen 97.300 başvurudan 27.580’i (%28) Rusya’ya, 11. 100’ü (%11.4) Türkiye’ye ait. 2008 yılında AIHM Türkiye ile ilgili 1857 ihlal kararı vermiş. Rusya 579 ihlal ile ikinci durumda. Türkiye 63 kere görevlilerin eylemleri nedeniyle, 114 kere etkili soruşturma yapmadığı için yaşam hakkını, 19 kere işkence, 142 kere kötü muamele yasağını ihlal etmiş. 329 bireylerin özgürlüğünü sınırlama, 513 adil yargılama, 240 dava süresinin uzunluğu, 166 ifade özgürlüğü, 446 mülkiyet hakki ihlali yapmış. Bütün bu konularda Türkiye, Sözleşme’yi en çok ihlal eden ülke. Türkiye 2008 yılında vatandaşlarına 5.2 milyon euro tazminat ödemiş.Yapılmayan yada yapılamayanlara baktığımızda ;
BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi’nin ihtiyati protokolünü hâlâ onaylamadığımızı,
Yargıçlarımızın tutukluluğu, kamu çıkarının gerektirdiği zorunlu durumlarla sınırlamadığını,
Özel yaşamla ilgili olarak, yasalarımızın, AB’nin özel yaşamla ilgili bilgilerin korunmasına ilişkin müktesebatına ve bu konudaki direktife uyum sağlayacak biçimde değiştirilmediğini,
İfade özgürlüğü açısından, TCK 301m.den çok, ceza yasasının başka maddeleri sınırlayıcı bir rol oynadığını,
AIHM kararına uygun olarak din dersi kitaplarında gereken değişikliğin hâlâ yapılmadığını,
Ayrıca sendikal haklar, kadın hakları, çocuk hakları, engellilere karşı ayrımcılığın devam ettiğini gözlemlemekteyiz.
Bunlardan çıkan sonuç su: Türkiye’nin insan hakları karnesi iyi değil. Türkiye’de devlet, insanların temel hak ve özgürlükleri konusunda yeterli güvence sağlamıyor.
“Türkiye’de demokrasi ilerliyor” diyenlerin somut verileri görmeleri gerekir. İnsan hakları demokrasinin özü. Bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal eden, bunları koruyamayan bir devletin demokrasi alanında ileri gittiğini söylemek olanaksız.
Yapay açılım gündemlerinin yaratılmadığı,bir mahkum hücresinin metrekaresinin hesabının yanlış yapılmadığı,sendikal hak aramaların cezalarla sonlandırılmadığı,insanlarımızın düşüncelerinden dolayı hapishanelerde yargılanma sırası beklemediği günlerin uzak olmadığını düşünmek istiyoruz.Bu vesile ile tüm insanlığın İNSAN HAKLARI gününü kutluyor,beyannamede yer alan tüm haklarımızın ulusumuz tarafından kullanıldığı güzel günler diliyorum” dedi.

Türkiye Patisi Tanıtım işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şenay Yolcu mesajında,
“Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni, bundan 61 yıl önce, 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve ilan etmişti.

• Bildirge’nin kabulü ve insan haklarının evrenselliği fikri insanlık açısından büyük bir kazanımdır.

• Bildirge, içerdiği değerlerle ve gösterdiği hedeflerle hala kutup yıldızı işlevini görmektedir.

• Bildirge, insan hakları savunucuları açısından manevi bir otorite sayılır.

• Devletler açısından da teknik olarak normatif değeri ne tür nitelemeye tabi tutulursa tutulsun, sonuç olarak hukuksal değeri yadsınamayacak bir belge olarak kabul edilmektedir.

• Bildirge, tüm insanların eşitliğini vurgular. Bu eşitlik, onur ve haklarda eşitliktir.

• Bildirge, insan onurunun korunması için, adil ve kalıcı bir barış için, Bildirge’de yer alan haklara ve özgürlüklere dayalı toplumsal ve uluslararası düzenin şart olduğunu ve böyle bir sisteme sahip olmanın insan hakkı olduğunu vurgular.

• Barış ile insan hakları ve özgürlükler arasında doğrudan bağlantı kurar.

Aradan geçen 61 yıla karşın, dünyada, ne yazık ki Evrensel Bildirge’de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen oluşturulamamıştır.

Bugün dünyamız hala ülkeler ve halklar arasındaki eşitsizliklerin egemen olduğu bir dünyadır. Dünya halklarının eşitliği vazgeçilmez bir değerdir ve bu değer yaşam bulmalıdır. Oysa 21. yüzyılda hala ülkelerin ve halkların aşırı kar hırsıyla sömürülmesi için darbeler, işgaller gerçekleştirilmekte, saldırı savaşları çıkarılmaktadır.

Bugün tüm dünyanın acil talebi hak ve özgürlüklere dayalı olarak barışın tesis edilmesidir. Hak ve özgürlükler, en başta dünya kaynaklarının adil paylaşımına ilişkindir. İnsan onurunun korunmasına ilişkindir. Bugün dünyada 980 milyon insan, günde 1 (bir) ABD Doları’nın altında gelir elde edebiliyor. Aşırı yoksulluk altındaki bu insanlar barınma, beslenme, giyim, düzgün bir işte çalışma, sağlık ve eğitim gibi bir çok temel haktan yoksun durumdadırlar. Yoksulluk, insan haklarının kullanımına engeldir. Yoksulluğun kendisi başlı başına bir insan hakkıdır. Öyle görünüyor ki halen tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, yoksulluğu daha da arttıracak dolayısıyla hak ve özgürlüklerin kullanımı daha da zorlaşacaktır. Bu bakımdan dünyanın daha adil bir ekonomik ve sosyal düzene ihtiyacı olduğu açıktır.
10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde, Türkiye için de sözümüz var. Türkiye’nin yıllardır değişmeyen temel sorunu insan hakları ve demokrasi sorunudur.

Evrensel Bildirge’nin 61. Yılında onun sahip olduğu değer ve ilkeleri öne çıkararak bir defa daha haykırıyoruz:

Yaşasın insan hakları ve özgürlükleri… Yaşasın demokrasi…” dedi.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.