Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

İl Genel Meclisi Ocak Ayı Gündemi Belli Oldu

Yalova İl Genel Meclisi 2024 yılının ilk toplantısını 02 Ocak 2024 Salı günü Hasan Soygüzel başkanlığında gerçekleştirecek.

Haber Giriş Tarihi: 02.01.2024 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 02.01.2024 10:42
Kaynak: Haber Merkezi
yalovamiz.com
İl Genel Meclisi Ocak Ayı Gündemi Belli Oldu

Yalova İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını önemli gündem maddeleri ile yapacak. 02 Ocak 2024 Salı saat 15.30’da Hasan Soygüzel başkanlığında gerçekleşecek toplantının gündeminde şu maddeler yer alıyor;

Birinci Birleşim:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 nci maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi kapsamında, meclis üyeleri arasından nispi oranlamaya göre gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonunun oluşturulması,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı olmak üzere uzman personel görevlendirilmesi ve il özel idaresi dışından görevlendirilecek uzman personele, 5393 sayılı Belediye Kanununu 25 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılması konusunun görüşülmesi,

İkinci birleşim:

KÖYDES Projelerinin uygulamaları çerçevesinde hazırlanacak olan il envanter çalışmalarına esas olmak üzere; 2023 yılı köy yolu envanteri çalışmaları kapsamında, köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yolların grup ve münferit köy yolu ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İl Özel İdareleri Norm kadro ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince; İl Özel İdaresinde görev yapan personelin müktesebine binaen 1 adet 5. Dereceli Mühendis Kadrosunun, III sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde belirtildiği gibi 4. Derece olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi,

Yalova İl Özel İdaresi’nin kurumsal tanınırlığının artırılması amacıyla, İl Özel İdaresi himayesinde yapılan yatırımlar ve tamamlanan projelerin ve faaliyetlerin yer aldığı, sosyal medya ve diğer mecralarda yayınlanabilecek reklam ve tanıtım filmleri çekilmesi gibi iş ve işlemlerini yürütülmesi için İdareye yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

İl Genel Meclisinin 08.12.2023 tarihli ve 158 sayılı kararı ile İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerine hayırsever temsilci seçilmiş, ancak Termal ilçesinde kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmadığından 1 hayırsever vatandaşın daha seçilmesi konusunun görüşülmesi,

Üçüncü birleşim:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ncı maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince, il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilmesi için belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek su etüdü ve memba tahsis ve kiralanmasına yönelik rapor hazırlanması için belirlenen hizmet bedelinin güncellenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan köylerde yapılacak yenilenebilir enerji üretim alanlarına (RES, GES, Biyogaz vb.) ilişkin düzenlenecek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi ile köy yerleşik alan sınırları dışında bir parselde üçten fazla yapılacak bina ve tesislere verilecek izinlere yönelik hizmet bedelinin güncellenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerde düzenlenen imar durum belgeleri, ifraz-tevhid-yola terk-geçit hakkı dosyalarının onayı ve benzeri işlemler için 2023 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin 2024 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Dördüncü birleşim:

Yalova Belediyesi mücavir alanı içerisinde bulunan imar yollarının açılmasında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan Mercedes-Benz Marka 77 AU 965 plakalı damperli kamyonun Yalova Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 ve 42 nci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanmasına yönelik belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 ve 55 inci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin yol ağı ve hizmet alanında bulunan yolların kazı sebebiyle bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Yalova Valiliğinin 18.12.2023 tarihli ve 29502 sayılı yazıları ile hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere iade edilen; Kocadere Köyü 243 ada, 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemlerinin İl Özel İdaresince yürütülmesi ile ilgili 08.12.2023 tarihli ve 162 sayılı kararın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15 inci maddesi gereğince İl Genel Meclisinde yeniden değerlendirilerek karara bağlanması,

Beşinci birleşim:
İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2024 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 1 adet Biyolog, 2 adet Eğitmen, 3 adet İnşaat Teknikeri, 2 adet Makine Teknikeri, 1 adet Harita Teknikeri, 1 adet Elektrik Teknikeri ve 1 adet Otomotiv Teknikerine ödenecek ücret tavanlarının belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu ve 42’nci maddeleri, Maden Kanununun 7’nci maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseseler ile maden üretim faaliyetlerine dayalı olarak verilecek ruhsatlara ilişkin hizmet bedelinin güncellenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Turizm Merkezleri ile bu bölgelerin dışında üretilen jeotermal akışkanı kullanan turizm belgeli tesisler ve turizm belgeli olup ta jeotermal kaynak suyunu turizm bölgesi dışından temin eden işletmelerin kullandıkları jeotermal kaynak suyunun beher m³’ü cinsinden ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

Dilek ve temenniler,

Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.