Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

“OSB’ye Değil, Kurulması Düşünülen Yere Karşıyım”

Ak Parti Yalova Milletvekili İlhan Evcin partisinin il binasında düzenlenmiş olduğu basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 24.08.2009 00:00
Haber Güncellenme Tarihi: 01.01.1970 02:00
Kaynak: Haber Merkezi
yalovamiz.com

Yatırıma değil, projenin yerine karşı olduğunu belirten Evcin; “AKSA fabrikasının yanında uygun yerler var. 1/25.000’lik plana göre fabrikanın bulunduğu yer koruma bandı içerisinde de bulunuyor. Çiçekçilik OSB için düşünülen arazinin yanına yapılacağına oraya yapsınlar. Düşünülen yer daha önceden sakıncalı bölge olarak görülmüştü. Aradan geçen zamanda ne hangi jeolojik olay oldu da uygun bir arazi halini aldı. Konunun asıl mağdurları olaya sessiz kalıyor. Ankara’ya yanlış bilgi aktarılıyor. Başbakanımızla görüştüm, gerekli dosyaları da kendisine ileteceğim” dedi.

Proje hakkında gereken önem ve tepkinin verilmediğini belirten Evcin, konunun gerçek mağdurları olan çiçek üreticilerinin sessiz kaldığını, Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği(SASBÜD) tarafından yapılacak bir imza kampanyasına ilk imzayı kendisinin atacağını belirtti.

Seçilmişler ve atanmışlar tarafından oluşturulan 1/25.000’lik plana uyulmadığını belirten Ak Parti Yalova Milletvekili İlhan Evcin Çiftlikköy Belediye Başkanı Metin Dağ’ı da sert bir dille eleştirdi. Evcin; “ Metin Dağ’a sormak lazım Jeep fabrikasına ne oldu? Teknoloji çok gelişti galiba, jeep fabrikası görünmez olarak ilerliyor” dedi.

Evcin açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi; “

Yalova Kamuoyunda son zamanlarda gerek GESİAD yönetim kurulu, gerekse Yalova Valisi Sn.Mehmet ERSOY ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Sn.Metin DAĞ tarafından yapılan basın açıklamaların da hatalı ve kamu oyunu yanlış yönlendirici açıklamalarda bulunulmuş olup bu konuda ki gerçekleri ve doğruları Yalova kamuoyu ile paylaşmayı uygun gördüm.
Teknik ve Bürokratik Boyutu
1-GİOSB çalışmaları 13-01-2009 tarihinde GESİAD yönetim kurulu ile Yalova Ticaret ve Sanayi odası (o zamanki yönetim kurulu) tarafından ortak bir girişim olarak Valiliğe verilen 13-01-2009 tarih ve 103 sayılı dilekçe ile başlatılmıştır.
2- 25-02-2009 tarihinde GESİAD tarafından başvuru tek olarak yenilenmiştir.
3- 26-02-2009 tarihinde 927 sayılı yazı ile Çiftlikköy Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği794 sayılı yazı ile konu ile ilgili olarak kendi meclislerinde konuyu değerlendirmeden uygun görüş vermiştir.
4- 27-02-2009 tarihinde 507 sayılı yazı ileYalova Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü konuyu kurulacak olan GİOSB tamamının Sanayi alanında olduğunu iddia ederek Valiliğin uygun görüşü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayına sunmuştur.
5- 07-04-2009 tarihli ve 3102 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yalova Valiliğine yer seçim komisyonu oluşturulmasını ve söz konusu komisyonun 07-05-2009 tarihinde Yalova Valiliğinde toplanmasını istemiştir.
6- 07-05-2009 tarihinde Yer Seçim Komisyonu ekli haritada işaretli alan ile ilgili incelemesini yapmış ve komisyonda yer alan tüm üyeler olumlu yönde görüş beyan ederek hazırladıkları raporu tekrar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunmuşlardır.
7- 12-06-2009 tarih ve 5191 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu aşamadan sonra Afet İşlerinin ve MTA nı ortaya koyduğu sakıncalarla ilgili olarak teknik çalışma yapılması gereğini Yalova Valiliğine bildirmiştir.
Afet İşleri genel Müdürlüğü temsilcisi söz konusu incelenen alandaki yamaçların aktif heyelen bölgesi niteliğinde olduğu, diğer yandan aynı birimdeki killerin şişme potansiyelinin yüksek olduğundan dolayı afet tehlike ve arazi kullanım potansiyelini belirlemek için alan ile ilgili imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanmasını istemiştir.
MTA temsilcisi ise önerilen alanda birimin kil niteliğinde olan seviyelerinde heyelen, çamur akması, ve krip gibi kütle hareketlerinin gözlendiğininden faaliyetten önce jeolojik jeoteknik etüt yapılmasını ve sonuca göre gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir.

GESİAD yöneticilerinin,Belediye Başkanımızın ve Sn. Valimizin Yalova kamuoyuna aşağıda soruları açıklamalarını bekliyorum.
1. Böyle önemli bir konu neden Yalova kamuoyunda tartışılmadı ve bir oldu bittiye getirilmek isteniyor, Bir günde İl genel Meclisinden geçmesi konusunda İl Sanayi Müdürü hangi kanunun kendine verdiği yetkisine dayanarak meclise baskı yapıyor.
2. İl Özel İdaresinin 5302 sayılı kanuna göre İl Özel İdaresinin karar organı İl Genel Meclisidir derken İl özel idaresi yetkileri ve onların başındaki Sn. Valimiz kanunlara aykırı olarak söz konusu alan ile ilgili uygun görüş verdiriyor. Yine 5393 sayılı yasa gereği Belediyenin karar organı Belediye Meclisi olduğu halde konu Çiftlikköy Belediye Meclisine gelmeden Sn. Metin Dağ bu konuda hangi yasaya dayanarak uygun görüş vermiştir. Muhalefette olduğu meclisten bu imar uygulamasını nasıl geçirmeyi düşünmektedir.
3. Sn. Metin DAĞ işsizlik edebiyatını bıraksın işsize iş bulmak Belediye Başkanının görev ve sorumlulukları arasında bulunmamaktadır. Biz Yalova’ya yatırımcı gelmesine ve yatırımın yapılmasına karşı değiliz. Hep beraber yani bütün atanmışlar, seçilmişler birlikte Yalova’nın Stratejik Planını ve anayasası olan 1/25000 ÇDP yaptık ve oy birliği ile kabul ettik. Bu planlardaki Sanayi ve Konut Dışı Kentsel çalışmaları belirlendi ve buralarda nelerin kurulacağının kararını hep birlikte verdik. Şimdi ne olduda üzerinden 2 yıl geçmeden aldığı kararları unutup basında çok önemli projeleri varmış ama bunları hayata geçirecek alan yokmuş diye beyanat veriyor. Kendi aldığı kararlara saygısı yok. Yapılan Stratejik ve 1/25000 daki şartlara uygun yatırımcı gelsin yatırımını yapsın onlar mevcut plana göre hareket etsinler. Niye Yalova’ya dayatma yapıyor.
4. Daha önce Yalova Ticaret ve Sanayi odası işin içindeyken sonradan neden çıkarılmıştır. Gerekçeleri nedir. Yalova Ticaret ve Sanayi odasının olayın başlangıcında işin içinde olduğu neden kamu oyuna açıklanmamıştır
5. Söz konusu alanla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yalova Valiliğine 04-01-2008 tarih ve 146 sayılı yazısında alanıyla ilgili 3 gerekçe göstererek ÇOSB olamayacağını ve 1/25000 ten çıkarılması gerektiğini bildirmiştir. 1-OSB belirleme yetkisinin kendilerinde olduğunu Rezerv ÇOSB nin kendi onayları olmadan plana işlendiğini 2- Söz konusu alanın Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 10-08-2005 tarihinde onaylanan 1/5000 Yerleşime Uygunluk Haritasında Yerleşime uygun olmayan alan olarak belirlendiğinden burada OSB kurulamıyacağını, 3- Yalova dışındaki Bursa, Bilecik, Kocaeli , Sakarya illerinde bulunan OSB lerin tam bir doluluk oranına kavuşmadığından bu alanda OSB kurulamayacağını bildirmiştir.
6. Geçen 1,5 yıllık süreç içinde bu alanda ne gibi bir jeolojik değişiklikler olduda burası OSB ye uygun hale geldi. Buranın zemin yapısımı değişti veya çevre illerdeki OSB lerde yer mi kalmadı.
7. Söz konusu alan neden Çiçekçilik OSB nin kuzeyine kuruluyor. Buradaki hakim rüzgarlar çevre bakanlığının raporundada belirtildiği gibi kuzey ve kuzey doğudan esmekte yani GİOSB yapılacak her türlü, kaynak, taşlama, kumlama ve boyama olaylarında buranın tüm kirliliği direk Çiçekçilik OSB nin içine girecektir. Olay gemi yan sanayinden çıkmış gemi blok imalatlarının yapılacağı alana dönüşmüştür.
8. Kamu yararı kararı alabilmek için bünyesine almaya çalıştığı İl Özel İdaresi ve buna karşılık sadece kuruluş aşamasındaki kırtasiye masraflarının tamamını üstlenmeyi taahhüt eden GESİAD daha sonraki kamulaştırma ve alt yapı inşaatları sürecinde kamulaştırma ve alt yapı imalat bedellerinin % 20 sini Yalova İl Özel İdaresine nasıl ödettirecektir.Bu kaynağı il özel idaresi nereden bulacaktır. Toplam bütçesi 5 milyon TL dir.
. SONUÇ OLARAK;
Yalova İl Stratejik Planını ve 1/25000 Çevre Düzeni Planını yapmıştır ve kararını vermiştir. Bu planlara göre Taşköprünün doğusu Sanayi ve Tarım alanı, Batısı Turizm ve Üniversite şehri olması istenmiş ve bu doğrultuda kararlar alınmıştır. Herkes şimdi alınan bu karar saygı duymalı, bu planları kendimiz ve geleceğimiz olan gençler adına sahip çıkmalıdır.
Yaylalarımıza, kent ormanımıza, Yeşil-Mavi yolumuza, Termalimize, Çınarcığımıza, Armutlumuza sahip çıkmalıyız ve korumalıyız. Bozulan ve kaybolan değerlerimizi bir daha geri getiremiyoruz. Hep keşke şöyle yapmasaydık diyoruz. Bu bilgilendirme toplantısını bizleri seçenlere Yalova Halkına saygımdan dolayı gelecekle ilgili hiçbir kaygı duymadan yapıyorum.
Takdir ve eleştiri Yalova Halkınındır. Bundan sonra kararı Yalova halkı verecektir.”


Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.