Yalova’nın Kayıp Köyleri


Yalova’nın bir zamanlar kayıp köylerinin isimlerini biliyor muydunuz Yalova il sınırlarında bulunan köylerin dışında var olan ancak yıllar önce haritadan silinerek tarih olan eski Yalova köylerinin

Yalova’nın bir zamanlar kayıp köylerinin isimlerini biliyor muydunuz Yalova il sınırlarında bulunan köylerin dışında var olan ancak yıllar önce haritadan silinerek tarih olan eski Yalova köylerinin özelliklerini ve nerede olduklarını merak ediyor musunuz. İşte haritadan silinen eski köylerimiz.

1- KAZANKÖY: Dereköy'ün bugünkü yerleşim yerinin tam karşısında, kuzeydeki yamaçta bulunan bir köymüş. Geniş ve ağaçlı bir köy olan Kazanköy'ün en büyük özelliği yaşlı ve koca ağaçlarının olmasıymış. Söylentiye göre de Kazanlık ağaçlık anlamına geliyormuş. Bugün Kazanköy'ün yerinde sadece yıkıntılardan başka bir şey bulunmuyor. Yaklaşık yüz yıl önce terk edildiği belirtilmektedir.

2-SELVİKÖY: Bugünkü Dereköy'ün yerlileri bu köyden göçüp gelmişlerdir. Yerleşim yeri Dereköy'ün tam kuzeyinde, Selvi Sırtı denilen yerdir. Selviköy adını büyük selvilerinden almaktaydı. Bugün selvilerden kimileri halen bulunmaktadır.

 3-AKPINARLARKÖYÜ: Çukurköy'ün üstündeki Akpınarlar mevkii köyün adıyla bugün anılmaktadır. Akpınarlarla yaşayanlar da yakın yüzyıla kadar birer ikişer hane göçüp Çukurköy'e ve çevre köylere yerleşmişlerdir. Şimdi Akpınarlarm yerinde sadece yıkıntılar bulunmaktadır.

4- LALECİK KÖYÜ: Dereköy'ün sınırları içinde, Çukurköy ile Dereköy'ün arasında Lalecik denen mevkide eskiden Lalecik köyü varmış. Lalecik, adını yetiştirdiği lalelerden almaktaydı. Zamanla Dereköy ve Çukurköy'ün ilgi görmesi ve insanların o yerleşim yerlerine doğru göçmeleri Laleciklileri de göçe zorlamış ve çevre köylere göçüp topraklarını da satmış, köylerinden ayrılmışlardır.

5- MAHMUTLU KÖYÜ: Kılıçköy ile Dereköy arasında bulunmaktaydı. Dereköylülerin bugünkü yerlilerinin bir kısmı da Mahmutlu Köyünden göçerek Dereköy'e gelmişlerdir. Bugün yerinde sadece tarlalar, bahçeler bulunmaktadır.

6- ARABA KONAĞI KÖYÜ (AŞAĞI BOŞNAKLAR): Dereköy'ün güneyindeki sırtta bulunan ve Boşnaklar olarak bilinen mevki de Boşnaklar köyü bulunmaktaydı. Yerlileri de Boşnaklardan oluşmaktaydı. Boşnakların aşağıdaki köyünün adı ARABAKONAĞI idi. Yerlileri yüz yıl önce Orhangazi'nin Yeniköy'üne göçüp yerleştiler. Köyün hala yerleşim izleri bulunmaktadır.

7- BEŞPINAR KÖYÜ (YUKARI BOŞNAKLAR) : Boşnakların ikinci yerleşim yeriydi. Onlar da Orhangazi'nin Yeniköy'üne göçtüler.

8- KAYIKKÖY: Denizçalı köyünün eski yerleşim yeridir. Eskiden denizin Denizçalı köyünün kuzeyindeki kayalara kadar geldiği ve orada balıkçıların, kayıkçıların bulunduğu belirtilmektedir. Üst tarafı ormanlık olan Kayıkköylülerin en büyük geçim kaynaklan yaptıkları kayıklarmış. Ancak deniz yavaş yavaş çekilince ve ormanlık ta tükenince Kayıkköylüler tepeye doğru, Denizçalının bulunduğu yere göç etmişler. Kimileri de Karamürsel çevresindeki köylere göçmüşler. Böylece Kayıkköy terkedilmiş Bugün halen Kayıkköy'ün bulunduğu yerde kayalara gömülü ve kayıkların, gemilerin halatlarının bağlanmasına yarayan geniş halkalar kayalarda bulunmaktadır.

9-PAŞAKÖY: Bugünkü Safranköy'ün üst tarafında bulunan Paşaköy en son kurtuluş savaş sırasında uğradığı katliamdan sonra ve köyde yerleşik bulunan Ermenilerin çekilmesinden sonra köy terkedilmiştir. Sakinleri Safrana ve çevre köylere yerleşmişlerdir.

10-ŞAKŞAK KÖYÜ: Bugünkü Şakşak Çiftliğinin bulunduğu yerde, söylentiye göre 1000 hanelik büyük bir köymüş. Yerlilerinin büyük bölümü Ermeni ve Rumlardan oluşuyormuş Kurtuluş Savaşı sırasında Ermeni ve Rumların çekilmesinden sonra köy tamamen boşalmış.

11- GÜLLÜK (KÜLLÜK): Çalıca köyünün kuzeybatısında bir saatlik mesafede Küllük adıyla bilinen ki vardı. Yakın tarihlere kadar da yerleşenleri mevcut iken son yıllarda terkedilmiştir.

12-ERGENE KÖYÜ: Şu anda haritada olmayan bu köyün Şenköy yakınlarında olduğu belirtilmektedir.

Kaynakça: Nuri Taner

Yorumlar (1) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle

Araştırmacı Yazar

11 Şubat 2020 15:47
12 olarak yazdığınız köyün adı ERGENE değil ENGERE dir! Düzeltmeniz ricasıyla...