"Yalova'da Sektörün En Güçlü Sesi YTSO'dur"

"Yalova'da Sektörün En Güçlü Sesi YTSO'dur"

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan basın mensupları ile Lova Otel'de bir araya geldi.

Becan, "YTSO iş dünyasının lider kuruluşu olarak, üyelerine ve topluma en üst düzeyde değer ve katkı sağlayan, ticaret ve sanayi sektörünün Yalova'da en güçlü sesidir" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Lova Otel'de basın mensuplarını ağırlayan YTSO Başkanı Tahsin Becan ve yönetim kurulu üyeleri tüm gazetecileri kutlayarak halkın haber alma hakkının yerine getirilmesindeki görevlerini başarıyla yaptıklarından dolayı kutladılar. Ardından YTSO'nun 2017 yılında ki çalışmaları hakkında bilgiler veren Becan sözlerine ülke genelinde Yalova'nın yeri hakkında bilgiler aktararak başladı. Becan, "Yalova olarak geçtiğimiz yıl itibarı ile diğer şehirlere göre avantaj ve dezavantaj olabilecek faktörlerimizi değerlendirmek istiyorum. Bu değerlendirmeler kapsamında 2018 içinde bir bakış açısı geliştirmemize katkı sağlayacaktır. Nüfus artış hızında da yine 5. sırada yer aldık. Yani Yalova nüfus artışı ve yoğunluğu Türkiye otalamalarının oldukça üstünde oluşu yatırım fırsatları yanında planlamalar açısından da önemli adımlar atılmasını gösteriyor. Yüz bin kişi başına toplam hastane yatak sayısı Türkiye ortalaması 266'dır. Yalova için sayı 183 olmuştur. Yani yatak sayımız Türkiye ortalamalarının altında yer almıştır. On bin kişi başına düşen hekim sayısı Türkiye ortalaması 18 iken, Yalova'da sayı 14'dür. On bin kişi başına düşen diş hekimi sayısı Türkiye ortalaması 3 iken Yalova da sayı 4'dür. En fazla 6 diş hekimi ile Ankara ilk sırayı almaktadır. On bin kişi başına düşen eczacı sayısı Türkiye ortalaması 3 iken Yalova da sayı 4'dür. En fazla 5 eczacı ile İzmir ilk sırayı almaktadır. 2016 yılı yıllık ihracat değerimiz 357 milyon 613 dolar olmuştur ve 119 firmamız ihracat yapmıştır. 2017 yılında ihracat değerimiz 378 milyon 377 dolar olmuştur. Bu haliyle ihracat değeri açısından 26. sırada yer almıştır. İhracat değeri artışı 2016'dan yüzde 5,80 olmuştur. Kişi başı ihracat değeri Yalova'da 1595 dolar olmuştur. Bu haliyle Türkiye de 8. sırada yer almıştır. Yüz bin kişiye düşen marka başvuru oranında Türkiye de 23. sırada yer almıştır. Yüz bin kişiye düşen patent başvuru oranında Türkiye de 20. sırada yer almıştır. Turizm yatırım ve işletme belgeli işletmelerin yatak sayısının Türkiye içindeki payı yüzde 0,36'dır. Yalova bu oranla Türkiye'de 25. sırada yer almıştır. Antalya yüzde 41,8 ile ilk sırada yer almıştır. Kişi başına düşen banka mevduatı tutarı 10 bin 480 TL'dir. Bu haliyle Türkiye de 21. sırada yer almıştır. Yalova Türkiye vergi gelirleri içindeki payı açısından 47. sıradadır. Kişi başına bütçe vergi gelirlerinde ise 15. sırada yer almıştır. Bin kişiye düşen aktif internet bankacılığında bireysel müşteri sayısı 2019 kişi ile Türkiye de 24. sırada yer almıştır. Bin kişi başına düşen konut satışında 2016 yılında Türkiye de 1. Sırada yer aldı. Yabancılara konut satış sayılarında Türkiye de 4. sırada yer alıyoruz. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Irak vatandaşlarına yapıldı. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 405 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 239 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt, 135 konut ile Rusya Federasyonu ve 105 konut ile Afganistan izledi" dedi.

"Sektörün sesiyiz"
YTSO'nun kuruluş amaçları doğrultusunda kararlı bir çalışma ortaya koyduğuna değinen YTSO Başkanı Tahsin Becan, "Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, yaratıcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile üyelerinin ve toplumun ihtiyaçlarını anlamaya ve hizmet etmeye kararlıdır. İş dünyasının lider kuruluşu olarak, üyelerine ve topluma en üst düzeyde değer ve katkı sağlayan, ticaret ve sanayi sektörünün Yalova'da en güçlü sesi olarak tanınacağız. Oda hizmetlerimizin en üst seviyede sorunsuz yerine getirilmesi için teknolojik alt yapımızı çağımızın bilgi teknolojileri ile rekabet edebilecek şekilde düzenledik. Oda Yönetim Kurulumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hizmete açılan elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş sürecinde oda çalışanlarının ilgili eğitimlere katılımını desteklemiş ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS’ye Türkiye’de geçiş yapan ilk oda olmuştur. Geçiş süreciyle birlikte odamız tüm belge süreçlerini elektronik ortama taşımış, elektronik imza ile tüm süreçlerini yürütmeye başlamıştır. Geçiş sürecimizle birlikte diğer oda ve borsalarında geçiş süreçleri tarafımızdan desteklenmiş, eğitimleri verilmiş ve sistemleri devreye alınarak hizmete açılmıştır. Bugün itibari ile sistem üzerinde 9096 belge işlem görmüştür" dedi.

"Teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz"
YTSO olarak teknolojinin tüm imkanlarını en iyi şekilde kullandıklarını ve bunu üyelerine verilen hizmetin kalitesinin yükseltilmesinde aracı kıldıklarını da dile getiren Becan, "Oda Yönetim Kurulumuz odamızın her platformda teknolojik gelişmeleri odamız daha yata geçirmesi yönünde kararlar almış ve bu konuda her türlü desteği sağlamıştır. Bu kapsamda YTSO, üyelerimizin belge işlemlerini elektronik imzalı olarak online ortamdan yapmalarına olanak sağlayan EBDS Elektronik Belge Düzenleme Sistemi’ne yine Türkiye’de ilk geçen odalar arasında yer almıştır. Ticaret sicili işlemlerinin daha kısa sürede yapılması, üyelerimizin banka kuyruklarında harç ödemek için beklemelerine bir son vermek için, TOBB tarafından hizmete açılan Harç Takip Sistemine Türkiye’de ilk geçen odalar arasında yerimizi aldık. Artık ticaret sicili harçları odamız tarafından tahsil edilebilmektedir. Üyelerimizle iletişimin geliştirilmesine yönelik ciddi çalışmalar yaptık ve bilgi güncellemeleri ile adres, telefon, faks, mail güncellemelerini yaptık. SMS, E-Posta-Web-Sosyal Medya unsurları konusunda projeler geliştirdik. Üye verilerinin aktarım sürecini tamamladık ve Haberleşme Politikamız kapsamında süreçleri işler hale getirdik. Bu sistemle odamız ve üyelerimiz arasında bir köprü kurduk.  Odamıza gelen ve üyelerimizi ilgilendiren her türlü mevzuat bildirimi, kanun bilgilendirmeleri, faaliyetler, eğitimler ve buna benzer önemli bütün bildirimler üyelerimize en kısa sürede ulaştırılmaktadır. Yılda üç kez yayınlanan odamız yayın organı 0226 dergimiz ile üyelerimizle buluştuk. 0226'nın her sayısını tüm üyelerimize kargo yoluyla ulaştırdık. Oda web sitemizi çağımızın gerektirdiği şekilde yeniden tasarladık. Üyelerimize hizmet noktasında en çok kullanılan iletişim organımız olan web sitemizi Türkiye’deki diğer oda ve borsalara örnek teşkil edecek bir ara yüzle oluşturduk. Üzerinde birçok teknolojiyi barındıran web sitemiz TOBB Oda Akreditasyon Sistemi kapsamında da iyi uygulama seçilmiştir. Yalova, çeşitli sektörlerin özgül ağırlıkları oranında yerel ekonomiyi oluşturduğu ve bu bağlamda da kendine mahsus özellikleri olan bir şehirdir. Herhangi bir ekonomik sektör şehrin karakterinde baskın bir rol oynamamakla birlikte, Yalova, bölgesindeki yatırımların yaratacağı gelişme trendleri bakımından Türkiye'nin avantajlı şehirlerinden biridir. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi ve Osmangazi Köprüsü Yalova'yı güçlü bir çekim merkezi haline getirmiştir. Ancak biliyoruz ki iyi yönetilemeyen fırsatlar, tehdide de dönüşebilir. Yapımı devam eden OSB'lerinde faaliyete geçmesiyle birlikte Yalova'nın önünde geniş bir fırsat koridoru açılacak; ancak ekonomik, sosyal ve çevresel tehditler bakımından da daha kırılgan bir yapı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, şehirdeki tüm sektörel gelişmelerin ve yönelişlerin yakından takip edilmesi ve tüm gelişme süreçlerinin rasyonel bir biçimde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Eğitimler hızla devam etti
YTSO olarak üyelerin gelişimine imkan sağlayacak bir çok eğitimin de gerçekleştirildiğini vurgulayan YTSO Başkanı Tahsin Becan, "Vizyonumuzun temel ilkelerinden biri olan Bölgemizde İlkleri Başaran Oda çizgisinde hareket etik ve plan kapsamında bu amacımızı büyük ölçüde yerine getirdik. Stratejik planımızdaki hedeflerimizin gerçekleşme oranı yüzde 85‘in üzerindedir. Eğitim sistemimiz TOBB Akreditasyon Sistemi içinde iyi uygulama seçilmiştir. Bu kapsamda toplamda 557 saat süren 71 eğitim düzenledik. Bueğitimlere1927 kişi katıldı ve sertifikalarını aldılar. Yönetim Kurulumuzun üzerinde önemle durduğu konuların başında hiç şüphesiz ki dış ticaretin geliştirilmesi gelmektedir. İlimizin stratejik konumu itibari ile ihracatı ve ithalatın yoğunluğu bu konuda bazı önlemler ve stratejiler geliştirmemize sebebiyet vermiştir. Üyelerimizin ihracata yönelmeleri ve mallarını dış pazarlara satabilmelerine destek olmak adına yılda en az iki tane olmak üzere eğitimler düzenledik. TOBB ile yaptığımız görüşme neticesinde imzaladığımız protokolle buradan geçiş yapacak olan araçların geçiş belge işlemlerini yapmak için Odamızı yetkilendirildik ve YTSO Hizmet Bürosunu hizmete aldık. İhracat işlemlerinin kesintisiz yapılması için gerekli bütün önlemler tarafımızdan alınmakta, gerekli mesai uygulamaları ile süreç sekteye uğratılmamaktadır. 2013 yılından bu yana, toplamda odamız aracılığı ile 2806 adet dolaşım belgesi kontrolü ve onayı yapılmıştır" şeklinde konuştu.

"Yerli otomobile talibiz"
OSB'lerin durumu ve özellikle de yerli otomobil üretiminde Yalova'nın talip olduğu konusuna değinen Becan, "Türkiye'nin markası, tasarımı, teknolojisi, aynı zamanda ülke kaynaklarıyla üretilmiş yüksek katma değerli ihracatı gerçekleştirecek, binlerce kişiye iş ve aş olacak, küresel ölçekte de ticari başarı sağlayacak 'Yerli otomobil' üretiminin Yalova’da yapılması konusunda, çalışmalarla ilgili dosyayı bakanlıklara sunulmak üzere Milletvekilimiz Fikri Demirel'e teslim ettik. İlimizde kurulma çalışmaları devam eden OSB temsilcileri ile görüşmelerimiz devam etti. Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB, Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB, Yalova Gemi İhtisas OSB, Akrilik Bazlı Elyaf Ve Kompozit Ürünler İleri Teknolojik Malzemeler İhtisas Islah OSB, Yalova İmes Makine İhtisas OSB ve Yalova Avrasya OSB Yalova'nın önemli iş hacminin bulunduğu OSB'lerdir. Odamızın iş hacmi Yalova’nın stratejik konumu itibariyle her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda odamız birçok noktada üyelerimize kesintisiz hizmet sunmakta ve iş süreçlerinin en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktadır. Yalova'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen YTSO, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile Yalova'nın 12 dakikalık sektörel ve 5 dakikalık genel tanıtım filmini hazırlattı. Oda Yönetim Kurulu çalışma stratejilerinin önemli bir bölümünü üye memnuniyeti anketleri kapsamaktadır. Her yıl düzenli olarak yaptığımız bu anketler ile üye beklentilerini, şikayet ve dileklerini tespit ediyoruz. Bu doğrultuda stratejiler geliştiriyor ve eksikleri gidererek sürdürülebilir bir kalite çizgisi yakalamaya çalışıyoruz. Devreye soktuğumuz yeni hizmetlerin üye memnuniyetine yansımalarını kademeli bir şekilde yükselen memnuniyet grafiğinden görebilmekteyiz" dedi.

YTSO yeni hizmet binasına kavuşuyor
YTSO yeni hizmet binası ile ilgili de bilgi veren Becan, "Yalova’da artan ticarete katkı sunmak için çağın koşularına uygun son teknolojiye göre dizayn edilmiş yeni hizmet binamız çok yakında hizmetinizde. Yönetim Kurulumuz gerek üyelerimizi gerekse bulunduğumuz bölgeleri ilgilendiren sorunların ve problemlerin ivedilikle çözümüne ilişkin aktif bir lobicilik faaliyeti yürütmektedir. Bu kapsamda tespit ettiğimiz sorunlar ilgili bakanlıklara, sanayi şuralarına iletilmekte ve takibi yapılmaktadır. Kurumsal vatandaşlık bir kuruluşun ilgili olduğu yerel, ulusal ve uluslararası topluluklarla olan ilişkilerinin bütüncül bir yönetimidir. Kurumların ekonomik, sosyal ve çevresel ilişkilerinin nasıl olduğu, insan haklarına duyarlılığı, sosyal paydaşlarıyla olan ilişkilerinin başarı düzeyi gibi etkenler kurumsal vatandaşlık kavramının özünü oluşturmaktadır. Kurumsal vatandaşlık prensibine bağlılık, hem toplumun yaşam standardı ve kalitesinin artmasına, hem de kuruluşların değer yaratma sürecine katkı sağlamaktadır. Üyelerimizden aldığımız güçle YTSO olarak sosyal sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

"Başkanlığa adayım"

Nisan ayına ertelenen oda seçimlerine de değinen Becan başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını söyleyerek sözlerini şu cümlelerle noktaladı, "Daha önce oda seçimleri hep Ekim ayında yapılırdı. Anakara Ticaret Odası'ndaki karışıklıklar nedeni ile seçimler nisan ayına ertelendi. Yeni dönemde adaylığımı açıklamak için çok erken. YTSO seçimlerinde ilk önce gruplardan çıkmak gerekiyor. Bizim koltuk merakımız da yok.  Ticaret odası seçimleri ne siyasi partiler ne de diğer odalar gibidir. Gruptan çıkıp iyi bir yönetim kurabilirsek; yeniden başkan oluruz neden olmayalım.  İster ticaret ve sanayi odalarına ister belediye meclislerine üye olan arkadaşlar önce kendilerine bakacaklar. Ben bu meclise faydalı olabilir miyim diye düşünecekler. Bunu diyen çok az kişi var. Toplantılara gelmeyen arkadaşlarımız var. Bizimde bir tüzüğümüz var. Gelmeyen üyelerin meclis üyelerini sonlandırma zorunluluğumuz var. Bende meclis başkanımıza rica ettim. Kimse idare edilmeyecek diye. O zaman gelmeyen 6 kişiyi meclisten çıkardık. Yerine yeni meclis üyeleri geldi. İstifa ettim diye gazetelere çıkan arkadaşımız da bugüne kadar mecliste en çok konuşan arkadaşımızdır. Onda da aynı şekilde devamsızlık olduğu için biz de onun çıkışını verdik. O da gazeteye farklı şeyler söylemiş. Anlattığı gibi durum yok. Zaten açıklamalarından sonra çıkıp da onu muhatap almadık" diye konuştu.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle