“Osb’lere Destek Bize Yüklenen Sorumluluktur”

“Osb’lere Destek Bize Yüklenen Sorumluluktur”

Yalova İl Genel Meclisi üyesi olan İdris Durmuş Karma OSB konusunda kişisel bir açıklama yaparak, OSB’lerin bir plan dahilinde gelişimlerine destek vermenin bu şehrin kendilerine yüklediği bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Karma OSB konusunda geçtiğimiz günlerde bir karar alan İl Genel Meclisi bu anlamda bazı eleştirilere de hedef olmuştu. Bu noktada İl Genel Meclisi üyesi olmasına rağmen kişisel görüşlerini paylaşan İdris Durmuş ise alınan kararın son derece yerinde olduğunu belirtti. Durmuş açıklamasında, “OSB’ler konusunun  yasal çerçevesi ve şehrimizin geleceği yönüyle  bazı detayların Yalova kamuoyunun doğru  bilgilenmesi gereği oluştuğundan  dolayı  kişisel düşüncelerimi kamuoyu ile paylaşacağım. Öncelikle Çiftlikköy ilçemizi, sonrasında da ilimiz ile ilgili konuda OSB’lere en yakın konumda işyerim ve evim var. Havada, suda, toprakta oluşabilecek en küçük kirlenmenin ilk muhatabı ben ve ailem olacak. Dolayısıyla kim evini, ailesini riske atar? Hele hele yarım asırdır yaşadığım ve sorumluluk konumunda olduğum ilçeye, kente karşı kim bu fani dünyada olumsuzluk ile birlikte gelecekte anılmak ister?  Bu kente ben de sevdalıyım, bu kentin geleceğinin daha iyi olması için ben de elimden geleni yapmaktayım, yapacağım da. Sorumluluğumuz her bir hemşerimize karşıdır. Gelecekte doğacak olan hemşerilerimiz de buna dahildir” dedi.

“Yalova’nın menfaatleri her şeyin üzerindedir”

Alınan her kararda Yalova’nın menfaatlerini ön planda tuttuklarını vurgulayan Durmuş, “Maddi gelecek ya da siyasi ikbal için de bugünümü şekillendirmem, beni tanıyan bilir. Günün doğru olan söylemi ve yaklaşımı ne ise bulunduğum tüm platformlarda ifade ettim, edeceğim de. Yanlışa yanlış, doğruya doğru. Yalova’mızın menfaatleri her şeyin üzerindedir. Yalova’mızın menfaati nedir diye biraz açalım. Yalova’mızın menfaati tüzel kişiliği kurulu ve işler halde olan OSB’lerin yol almalarına yardımcı olmaktır. Sade bir hemşerimiz olarak da, İl Genel Meclis Üyesi olarak da bu değişmez. Çünkü butik ilimizde ekonomik gelişim ve ilerleme OSB’lerin gelişim ve yatırımına bağlı. Turizm, Üniversite ve diğer alanlarda ilimizin gelişmesi için çalışan, emek eden hemşerilerimizim yanında OSB’lerin de planlar dahilinde gelişimine destek olmak bu şehrin bize verdiği sorumluluğun gereğidir. Tüm Yalova evlatları diğer alanlarda olduğu gibi buradan da aş, iş, ekmek elde edecek. Bunu aslında kamuoyu net olarak görüyor. OSB’ler konusundaki geçmişteki duruşum ne ise bugün de aynı duruşu sergiliyorum. 15 yıla yakın köşe yazarlığımda çizgimi herkes bilir. Öyle şahsıma atfen sosyal medyada paylaşılan ve buradan kullanamayacağım ifadelere cevap da vermeyeceğim. Ancak şu kadarını da ifade etmem lazım : ‘Herkes kendi baktığı pencereden dünyayı görür ve algılar’

Tüm hemşerilerime net olarak ifade etmek istiyorum. Bu şehir için fayda getirecek her şeyin yanındayız ve savunucusuyuz. Her bir vatandaşımıza karşı bunun sorumluluğu ve vebali içerisinde olduğumu gayet iyi biliyorum. OSB’lerin şehrimize yönelik verebilecekleri en küçük bir riski bile kabul etmemiz, bu şehrin evlatları olarak altına imza atmamız söz konusu bile olamaz, olmayacak da… Bazı teknik bilgileri vereceğim yazımda… Doğru bilgi ile hele hele yasal zemin ile doğru sonuçlara ulaşılır. Öncelikle OSB’ler ile ilgili yasal mevzuatın ana dayanağı 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunudur. Bu kanunu dayanak olarak alan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 2 Şubat 2019 ‘daki 30674 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Burada OSB’ler  “ Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgeleri “ olarak ifade edilmiştir. Bu tanım bile her şeyi özetlemiyor mu? Uygulamada da pek çok yasal zemine oturması gereken, tüzel yapısının oluşumundan, alandaki fabrikaların inşasından OSB alanın yönetimine kadar, oluşacak olan her türlü yan ve doğrudan her şeyin yasa çerçevesinde hem OSB yönetiminin, hem de bakanlığın her an ilgili kurum ve kuruluşların denetiminde olan bir oluşum var.  Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci (ÇED) burada belirleyici rol üstlenmektedir. Aslında OSB’ler ile şehirlerdeki sanayileşme daha iyi disiplin altına alınmış ve bir bölgeye kümelenmeleri sağlanarak şehirler oluşabilecek çevresel riskler yönüyle de güvence altına alınmış olmaktalar.  OSB’lerde kurulamayacak tesisler Uygulama Yönetmeliğinin 54. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre kamuoyunda siyasi malzeme olarak kullanılmaya çalışılan sektörlerin olamayacağı net olarak görülmektedir. Sadece bir tanesini burada yazayım; b fıkrasının 6. Maddesi: ‘Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler…’  Sanırım yeterli…”

“Yalova Dilovası olmayacak”
Eleştirilerde bahsedildiği gibi Yalova’nın Dilovası olmasının mümkün olmadığını buna zaten kendilerinin izin vermeyeceğini vurgulayan Durmuş sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Ayrıca şu noktaya da dikkat çekeceğim. Yine Uygulama Yönetmeliğinde  54. Maddenin 3. Fıkrasında ‘….OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler , mevcut yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi , insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir.’  denilmektedir. Yani tüm aşamalarda etkin bir denetim mekanizmasının işleyeceği OSB’ler, öyle yarım asır önceki yasal çerçeve ile kurulan tesisleri içeren Dilovası örneğinin kamuoyunun önüne pişirilerek tekrar tekrar konulması ve günümüzün modern tesisleri ile karşılaştırma yapılması, bence bu şehre yapılan en büyük haksızlıktır. Yalova Dilovası olmayacak ve buna şehrin evlatları olarak kimse zaten izin vermez, vermeyecek. Bunun teminatı hepimiz olacağız. 2021 Mart ayı ve sonrasına çeşitli yatırımların temelini atmak için tarih veren OSB’leri bu şehir daha fazla sahiplenmelidir.  Okuyan, araştıran hemşehrilerimiz zaten sağduyulu olarak konuya yaklaşmakta olduklarını biliyorum. Yine konuya açıklık getirmek de bazen gerekiyor. Yerli otomobilimizin  Gemlik’te üretilmesi kararı  sonrası ciddi gelişmeler yaşanan bölgemizde, Yalova OSB’leri ile yerli otomobilde inanıyorum ki  üretimde teknoloji  yoğun alanlarda  pazardan pay almaya aday.Çünkü üretilecek olan otomobiller Hibrit, yani elektrikle çalışan otomobil. Yeni bir teknoloji, yeni bir versiyon… Dolayısıyla mevcuttaki üretim hattında yapılacak teknolojik değişimin maliyeti bence yeni tesis kurulmasından daha pahalıya mal olacaktır. Çok teknik olduğu için bu yeni teknoloji üretimini bence ilimizdeki OSB alanı içerisinde yer alacak fabrikalar ile yapılabileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu konuda Yalova belli noktaya gelmiş ve zamanla yarışan yerli otomobilin üretim proseslerinde ben de varım diyebilmeli, demeli. Yan sanayide ilimizde kararlı adımlar ile Gemlikteki üretim tesisine birçok yönüyle katkıda bulunabiliriz.  OSB yapısının bu çerçevede değerlendirildiğinde çevresel riskler yönüyle ülkemizdeki uygulamaları ile her alanda referans olmuştur. Yalova ilimizde de inanıyorum ki planlı ve programlı yatırımları içerisinde barındıran OSB’ler pandemi sonrası il ekonomimize büyük katkısı olacaktır.  Yeter ki objektif olarak bakabilelim ve şehrimizin geleceğinin üzerinde başka bir hesabı olmayan bu şehrin evlatları ile başarıyı hedefleyelim. Çevre ile barışık olmaları ön ve değişmez koşulu ile , su ve enerji ihtiyaçları karşılanmış, aynı zamanda şehre de destekleri ile OSB’ler ilimizin geleceği için  için yeni fırsatları getirecektir. OSB’lerin her kat ettikleri aşama ile doğru orantılı olarak şehre sağladıkları katkı kamuoyu nezdinde değerlendirilecektir... Özellikle talep ettikleri personelin eğitimi ve yetiştirilmesi için üniversite ve milli eğitim yönüyle işbirliklerinin sonuçlarının süreç içinde alınması kamuoyu takip etmekte. Üniversitenin bu alanda ihtiyaç duyacağı fiziki bina ve tesis konusunda OSB’lerin de elini taşın altına koyacaklarını düşünüyorum. Şehrin tüm parametreleri ile paralel ve uyumla giden süreç ile Yalova kazanacaktır. Yalova ilimiz turizmi, doğası, hizmet sektörü ve sanayisi ile çevre bilinci yüksek hemşerilerimizle daha iyi noktaya geleceğine olan inancım sonsuz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ekonomik yönüyle en önemlisi de çevresindeki büyükşehirlere iş için gitmek zorunda kalmadan beyin göçünü tersine çevirmek adına yerli otomobilin 35 dakika mesafede üretilecek olması ilimiz için yeni bir fırsat. Bu fırsatı avantaja çevirmek ve bu avantajı fiiliyata çevirmek için herkesin yapabileceği bir şeyler var… Özellikle 2023’e kadar 52 Bin kişiyi aşacak istihdamı yakalayacaklarını OSB yetkilileri ifade ediyorlar. Yalova’mız için bu çok önemli bir söylem. Hem gelecek olan nüfus, bu nüfusa göre özellikle yapılacak olan her türlü planlama ve uygulama –yatırım için zamanla yarışmanın gerekliliği kendisini gösteriyor. Basit bir hesaplamayla 200 bin kişilik ilave bir nüfus karşımıza çıkıyor. Bu nüfusun barınacağı, sağlık, eğitim, ulaşım…  derken birçok direkt ve endirekt konu gündemimizde olacak. Öncelikle bu istihdam içerisinde yer alacak sektörel planda her kademede personel ve işçinin uygun pozisyonlara göre hazırlanması geliyor. İşsizlerimizin OSB’lerin istediği eğitim ve nitelikle personel ihtiyacının karşılanmasında ilgili kurumlar arasında ön çalışmalar ile mesleki yeterlilikleri için eğitim programları belirleyici olacak. Üniversitemiz, mesleki eğitim müdürlüklerimiz, halk eğitim merkezlerimiz, İŞKUR, belediyelerimiz, il özel idaremiz… derken herkesi ilgilendiren bu konu Yalova gündeminde olmaya devam edecek. Eğer bu süreç planlı ve kontrollü götürülürse istihdamda ilimizin payı daha fazla olacaktır. İşe alımlarda istenen niteliklere göre şimdiden iyi bir planlama ile ilimizde issiz kalmayacaktır. Genç nüfusumuzda beyaz yakalı olarak nitelendirilen kesim için de aynı durum geçerli. Yeni konut sahaları, ailelerin güncel her türlü ihtiyaçları ve giderleri ile ilimizin ekonomisi çok farklı bir noktaya gidecek. Buna göre her sektör kendisini adapte ederse 2023 Yalova’sı çok farklı olacak.  Yalova hedef büyütmeli, bu hedefe yönelik şehir birlikteliği ile buna uyum çalışmaları daha da yoğun şekilde olmalı. Hızlı bir şekilde yatırım süreci devam eden OSB’ler Yalova ekonomimiz için pandemi sonrası bir çağ atlama parametresi olacaktır. Heyecan duyacağımız bu konu teknik detayları ile ilgili taraflarca en ince detaylarına kadar ele alınması da sevindirici. Global ekonomideki pandemiden dolayı oluşan daralmaya rağmen yatırım yapan OSB’leri kutluyor ve destekliyorum. OSB’ler aş demek, iş demek. Ekmek verebilen hey işverene sonsuz teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize daha iyi fırsatlar vermek ve onların aldıkları eğitim doğrultusunda meslek kazandırmak çok önemli. Teorik eğitim ve pratiği bir araya getirerek istihdamın artırılmasına yönelik her çalışmayı sonuna kadar destekliyorum. Bölgemizdeki yatırımlar ve bu yatırımcıların aradıkları pozisyonlara göre gerekli eğitim ve tecrübe kazandırıcı çalışmaların yeterli düzeyde yapılması önemlidir. İlle de beyaz yakalı olmak gerekmiyor. Mavi yakalı olup da mesleğini iyi icra edip mutlu olan ve iyi de para kazanan kesime dikkat çekmek istiyorum. Özet olarak istihdamdaki arz ve talebin ortak paydasında taraflar buluşarak işsizlik konusunda yol katedilir. Planlama ve koordinasyonun iyi şekilde yapılmasında özel sektör ile kamunun eşgüdüm içerisinde çalışması ile inanıyorum ki gerek Çiftlikköy gerekse Yalova ilimizdeki istihdam seviyesi önümüzdeki süreçte çok artacaktır. Evet, Çiftlikköy ilçemizi, Yalova ilimizi  daha güzel bir gelecek bekliyor.. Biz elimizi taşın altına koyarak toplumun tüm kesimlerinin daha müreffeh, daha gelişmiş, daha kalkınmış güzide ilimiz için çalışıyoruz.  Geleceğe dönük projeksiyonlarımız ile geleceği inşa etmede bilimsel çalışmalar bize ışık tutuyor. Kazananın tüm Yalova olacağı yaklaşımın arkasındayım. Bu yolda siz değerli Yalovalı hemşerilerimiz ile daha güçlü ve emin adımlarımızla çalışıyoruz”

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle