Meclis 2022 Yılının İlk Toplantısını Yapacak

05 Ocak 2022 09:22
Meclis 2022 Yılının İlk Toplantısını Yapacak

Yalova Belediye Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yoğun bir gündemle yapacak.

Meclis bünyesinde oluşturulacak olan denetim komisyonu Belediye’nin hesaplarını denetimden geçirecek.

Yalova Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı yoğun bir gündemle gerçekleştirilecek. 2022 yılının ilk toplantısı olacak bileşimin gündemi de belirlendi. 06 Ocak 2022 Perşembe günü saat 15:00’de Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk başkanlığında toplanacak meclisin gündeminde ise şu maddeler yer alıyor;

 1. Açılış, yoklama, bir önceki Meclis Toplantısı'na ait kararların okunması.
 2. Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 153 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün talebine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
 3. Belediye Meclisi'nin 02.03.2021 tarih ve 83 sayılı kararıyla onaylanan plan notları değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün talebine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
 4. Soğucak Köyü 107 ada 132, 133 ve 261 parsellerin "Ticaret Alanı" olarak planlı bulunan kısımlarından, ulaşılabilirliğin sağlanması adına, "Yol Alanı" planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 5. Yalova Belediyesi Otopark Usul ve Esasları 4. Maddesi f bendinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan vatandaş itirazının görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 6. Sokak ve caddelere isim verilmesi ve değişikliği ile ilgili taleplerin görüşülmesi.
 7. Merkez Ilçe Safran Köyü ada 354, parsel 1 sayılı 2.034,47m2 yüzölçümlü (arsa) taşınmazın sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere 30 (otuz) yıl süreli olarak sınırlı hak tesis edilerek 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45.maddesi (Açık Teklif Usulü) gereğince gençlik merkezi yapımı ve işletilmesi (kullanımı) işinin ihale edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi.
 8. Pazar yeri tahsis ücretler ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğüne ait Plan ve Bütçe Komisyonu kararının görüşülmesi.
 9. Meclis üyelerine yapılacak olan huzur hakkı miktarının tespit konusuyla ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
 10. Bir önce ki gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacak olan Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
 11. Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
 12. Sözleşmeli olarak çalışan personelin ücretlerinin belirlenmesiyle ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
 13. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Su Tahakkuk Servisinde kullanılmak üzere 2 adet motosikletin Belediyemize şartsız ve bedelsiz olarak hibe edilmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi.
 14. Belediyemiz iştiraki %96 hisse sahibi olduğumuz YABELTAŞ YALOVA INŞAAT OTO.ULA.ÇEVRE REK.TUR.KÜL.SANAT TAR.VE HAY.TAH.SAN.TİC.A.Ş. nin Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Yatınmlan ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait beher 25,00.-TL (Yirmibeş Türk Lirası) kıymetinde 14.000 (ondörtbin) adet 350.000,00-TL (Üçyüzellibin Türk Lirası ) nominal değerindeki şirkete ait %41ük hisselerin 350.000,00 TL (Üçyüzellibin) bedelle Belediyemize devir işlemi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
 15. Belediyemiz iştiraki Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hiz.Yat.ve İşl.San.Tic.A.Ş. nin Belediyemizin %96'sına sahip olduğu, 360.000 adet hisse ve 9.000,000,00-TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) sermayeli YABELTAŞ Yalova inşaat Oto.Ulaşım Çevre Reklamcılık Tur.Kül.Sanat Tarım ve Hay. Taah. Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait sermayenin %4'üne (dört) tekabül eden beheri 25,00.-TL (Yirmibeş Türk Lirası) kıymetinde 14.400 (ondörtbindörtyüz ) adet 360.000,00-TL (Üçyüzaltmışbin Türk Lirası) nominal değerindeki şirkete ait hisselerin, 360.000,00 TL (Üçyüzaltmışbin ) bedelle Belediyemize devir işlemi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi.
 16. Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin güncellenesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi.
 17. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin güncellenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 18. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin güncellenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 19. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tekliflerinin görüşülmesi.
 20. Trafik Düzenleme Komisyonu Kararlarının görüşülmesi.
 21. İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi.
 22. Dilek ve Temenniler.
 23. Kapanış”
Kaynak : www.yalovamiz.com

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle