bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort şişli escort escort istanbul yeni escort escort bayan ataşehir escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sakarya escort kocaeli escort escort bayan bodrum bodrum bayan escort

Marka 2019 Mali Destek Programlarını Açıkladı

Marka 2019 Mali Destek Programlarını Açıkladı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından, 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bölge’deki kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için 3 ayrı mali destek programı ile toplamda 20.000.000 TL karşılıksız destek verilecek.

MARKA 2019 yılı Mali Destek Programı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirilen programla açıklandı. Programa Yalova Valisi Muammer Erol da katıldı. Burada söz alan MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Bölgesel kalkınma çalışmaları kapsamında yürütülmekte olan mali destek programlarından azami faydanın sağlanması potansiyel yararlanıcıların programların amaç ve önceliklerine uygun düşen projeler geliştirmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla, bahse konu mali destek programlarına ilişkin olarak, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Kamu kesimi ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek; yerel potansiyeli harekete geçirmek; proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik destekler ile kurum ve kuruluşların proje üretme ve yönetme kapasitesini geliştirmek; TR42 Bölgesi’nin yatırım imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle Bölge’nin, Ulusal Kalkınma Planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar çerçevesinde rekabet gücünü artırmak; Bölge’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek amacı ile 2014-2023 Bölge Planı kapsamında 3 ayrı mali destek programı var. Proje başvuruları 20 Mart 2019 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanılacak. Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 24 Mayıs 2019 saat 23.59’dur. Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 31 Mayıs 2019 saat 17.00’dir” dedi.
MARKA tarafından 2019 yılında yapılacak mali destek miktarları ve kalemleri ise şu şekilde açıklandı;

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

İmalat Sanayiinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı, Bölge’de imalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla Bölge’nin rekabet gücünün artırılmasıdır.

İmalat sanayii ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi

İmalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi. Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları Mesleki ve Teknik Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksekokulları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odalarıdır. Program Bütçesi 8 milyon TL’dir. Desteklerin tutarı ise Asgari tutar: 75.000 TL, Azami tutar: 750.000 TL olarak belirlenmiştir.

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Üretim Altyapıları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı, imalat ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi yoluyla Bölge’nin rekabet gücünün artırılmasıdır. Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, iş birliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve / veya geliştirilmesidir. Uygun Başvuru Sahipleri Odalar ve Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri , Üniversiteler, Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri veya Teknoloji Transfer Merkezleri (Üniversitelerin ve / veya teknopark yönetici şirketlerin ortak olduğu bir özel hukuk tüzel kişisi (şirket) olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Arayüzleri), Yerel Yönetimler , Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler ve Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatiflerdir. Program Bütçesi 6 milyon TL olarak belirlenmiştir.  Desteklerin Tutarı ise Asgari tutar: 75.000 TL, Azami tutar: 750.000 TL’dir.

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı; turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi Turizm çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi, Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

Uygun Başvuru Sahipleri; Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Yerel Yönetimler, İl Özel İdareleri, Birlikler ve Odalardır.  Program Bütçesi 6 milyon TL’dir.  Desteklerin Tutarı Asgari tutar: 75.000 TL, Azami tutar: 750.000 TL’dir.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle