Millî Terbiyenin Amacı

07 Ağustos 2017 06:26

Bir toplumda kişilerin sağlıklı olması için bıkmadan ve devamlı olarak öğretilen milli terbiyenin amacı Millî Ahlâk’ ı sağlamlaştırmaktır.Türk millî ahlâkı, Türk Devleti’ nin Dinamik İdeali’ ni hedef alarak benimsemesini öngörür.

Şimdi aşağıya alacağım görüşlere dikkatinizi çekerim:

“Ahlâk’ ın bir milletin meydana gelmesinde yeri çok büyüktür, önemlidir. Bu önemi iyice anlamak için ahlâk hakkında birkaç söz söylemek fazla olmaz.”

“Millî ahlâk milletin, sosyal düzeni ve huzuru, şimdiki ve gelecekteki refahı, saadeti, selâmeti ve güvenliği medeniyette ilerleme ve yükselmesi için insanlardan, her hususta ilgi, gayret, nefsin feragatini ve gerektiği zaman seve seve canının verilmesini isteyen ahlâktır. “

“Mükemmel bir millette millî ahlâkın gerekleri, o milletin kişileri tarafından adeta düşünmeksizin, vicdanî, hissi bir sebeple yapılır. En büyük millî his, millî heyecan işte budur.”

“Millet analarının, millet babalarının, millet öğretmenlerinin ve millet büyüklerinin; evde, okulda, orduda, fabrikada, her yerde ve her işte millet çocuklarına, milletin her kişisine bıkmaksızın ve devamlı olarak verecekleri millî terbiyenin amacı, işte bu yüksek, millî hissi sağlamlaştırmak olmalıdır.”

“Ahlâkın, millî, sosyal olduğunu söylemek ve toplumsal vicdanın bir ifadesidir demek, aynı zamanda ahlâkın kutsallık sıfatını da tanımaktır.”

“Ahlâk kutsaldır; çünkü aynı değerde eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit değerle ölçülemez.”

“Ahlâk kutsaldır; çünkü en büyük gerçek ahlâkın sahibi bir varlığa aittir. O varlık, yalnız ve ancak toplumdur. Ondan başka bir varlık yoktur. “

“Gerçek ahlâk, tanrı katında değişmiş, örnek bir şekilde düşünülmüş bir toplumla birleşmiştir. Çünkü vicdanlarımız üzerinde etkili olan ruhî hayat, toplumun kişileri arasındaki niyetler ve bu niyetlere olan tepkilerden oluşur. Hakikatte toplum en yoğun fikrî ve ahlâkî faaliyetlerin odak noktasıdır.”

“Millî ahlâkımız, medenî esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve kuvvetlendirilmelidir. … Tehdit esasına dayalı ahlâk bir fazilet olmadıktan başka itimada da lâyık değildir.”

Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün bu konudaki görüşü böyledir ve bilinmesi şüphesiz önemlidir.

ATATÜRK Diyor ki:

“Türkiye Cumhuriyeti’ ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.” “Ne Mutlu Türk’ üm Diyene…”

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle