Globalleşen Dünyada Odalar

03 Nisan 2018 10:54

Yalova gündeminde Ticaret Sanayi odamızın 12 Nisan 2018’de yapılacak olan seçimleri var. Her bir meslek komitesinde hummalı bir çalışma olduğunu görüyorum.Bazı illerde Sanayi ile Ticaret Odası ayrı ayrıdır. Bazı illerde de ilimizde olduğu gibi aynı çatı altındadırlar.  Ülke sathına yaygın ticaret ve sanayi odalarının ciddi ve ağırlıklı bir STK olması yönüyle ticari yaşamda belirleyici yönleri vardır. Bu etkenliğin sonucu  ülkede temsil ettikleri kesimin haklarını savunmada, kamu kurumları ile birlikte karar mercii konumundadırlar. Çalışma hayatında, işgücü piyasasında, ticaretin olduğu her yerde bu odalarımız vardır. İyi örgütlenen ve çalışan odalar  sektörel bazda kurumsallaşmalarının sonucu masada her zaman yerlerini almaktalar. Doğru kararın ortaya çıkmasında benim şahsen çok önem verdiğim bir paydaş olan odaların yaşamın her alanında yer alması ülkemiz için çok önemlidir.

Yazımda asıl  gelmek istediğim yerel bazda oda seçimlerinin gündemde olduğu bu günlerde odaların konumu üzerinde durmak istiyorum. Ülke çapına yayılan odaların genel yaklaşımla, olan ve olması gereken perspektifle bir değerlendirme olacak. Varoluş amacı sadece vergi kaydı ile birlikte yasal zorunluluğun ötesinde üyelerinin beklentileridir. Oda üyelerinin yıllık ödentileri ile ayakta duran yapıda odalardan ve bu yönetimlere talip olanlardan beklentiler nelerdir? Ticaret erbabı büyük işletmelerden , orta ve kobi konumundaki işletmelerin  beklentileri nelerdir, neler olmalıdır? Mesleğimden dolayı her çaptaki işletmenin içinde bulunduğu durumu, yaşayarak gören bir kardeşiniz olarak eleştirel değil, daha iyi nasıl olabilir mantalitesi ile birkaç kelam edeceğim…Öncelikle sektörel sorunların,mesleki sorunların , mesleğin yapılmasında karşısına çıkan sorunların rahatlıkla iletilebileceği , tartışılabileceği ve bu konulara odaklanıp çözüm üretilen mekanizma önemlidir.Oda üyeleri ile oda yönetimi , organları arasında şeffaf ve kolay ulaşılabilir, etkileşime her zaman açık, interaktif yapının kurumsallaşmada etkin rolü göze çarpmaktadır.Periyodik toplantı ve iletişim araçlarının etkin kullanımı ile üye ve odanın hızlı ve sonuç odaklı prensipleri daha sağlıklı yürür.

Günümüzde olanca hızı ile her alanda değişim devam ediyor. Gelişen ve değişen teknolojinin yanında yasal ve reel sektör yapısı içinde üyelere bilgi ve tecrübe aktarımının yapılması ile her üyenin bu yenilenmede bireysel olarak başa çıkamayacağı pek çok konu ortak akılla çözüme ulaşacaktır. Profesyonel destek ile üyelere her gelişme ve değişim için rehber ve yol göstericidir odalar. Üyenin zaten zaman kısıtlaması içinde güncel işlerini ancak yetiştiriyorken bir de yeni olanı algılaması ve buna nasıl adapte olacağı duruma tek başına üstesinden gelmesi imkansızdır. Burada odaların devreye girerek ortak aynı problemlerin çözümünde daha kısa zamanda çözümü üretmeleri üyelerce beklenmektedir. Bu  yapıda üyeler arasında da etkileşim çok önemlidir. Eskiden “ Lonca” sistemi gayet iyi işlerdi. Çırak, usta, kalfa sisteminin üzerinde Lonca sistemi ile düzen ve koordinasyon sağlanmaktaydı. Günümüzde belki de çok gerilere atılan “Ticaret Ahlakı “ ve “ Etik Değerler” revize edilerek uygulanmalıdır sektörde  odalarca. Vatandaşın uygulama ve ticarette çözüm mercii odalar olmalıdır. Yenilik ve gelişmelerde, kümelenmelerde yol gösterici, rehber çalışmalar doğal olarak beklenti çıtasını yükseltmektedir. Ekonomik gerçekler yardımlaşma ve dayanışmayı zorunlu kılmaktadır. Rekabet ortamının bu denli güçlü olduğu günümüzde odalar daha makro çapta yaklaşım sergileyerek üyelerinin ufuklarını açabilmeliler. “Birlikten güç doğması “ odaların yaklaşım ve icraatlarına bağlıdır. Bunun talep edilmesi de üyelerin en doğal hakkıdır.

Süreç içinde zamana yayılan ve rutinleşen sektörel toplantılar ile üyelerin nabzı tutularak beklenti ve istekleri revize edilmeli, çalışma programı buna göre uyarlanmalıdır. Bir şekilde oto kontrol sistemi de uygulanmış olur. Diğer oda ve akademik-meslek teşekkülleri ile yapılacak olan geniş kapsamlı çalışmalar ile daha verimli, il genelini içeren görüşler ortaya çıkacak, bu da karar alıcılar üzerinde etkin rol oynayacaktır. Ekonomik hayat o kadar sektörel bazda iç içe girdi ki keskin renkler yerine daha geçişli renkler var. Bir ulaşım her kesimi ilgilendirir, çevre herkesin ortak paydası…Üst ölçekte yaklaşımlar herkesi ilgilendirirken kabuğuna kapanıp izleyici olanın kaybedeceği günümüzde , en etkin STK’ lar olabilenlerin haklarını aldıkları yapıya ulaşabilmeleri için her zaman revizyon kaçınılmazdır. Şehirlerin gelecek projeksiyonunda Ticaret ve Sanayi Odalarının üzerine büyük görevler düşüyor. Bu mantalitede zaten gerek kurumsal, gerekse üyeleri arasında gerekli pozisyonu alan yaklaşım başarıyı da beraberinde getirecektir.Globalleşen dünyada ufku geniş olan yaklaşımlar rekabet edebilir ve sektöründe sürdürülebilir başarıyı elde edebilir.

İlimiz gibi genç nüfus yapısı ve kadınların da daha etkin olacağı oda yönetimleri farklı vizyon sahibi üyelerle daha iyi yerlere geleceklerine eminim. Hele hele akademik odalar ve mesleki teşekküllerde buna daha fazla ihtiyaç var. Gelişen ve değişen hukuki , sektörel  zeminde bunu tüm üyelerine değişimi ve gelişimi aktarabilen zihniyet devrimi ile daha iyi bir  Yalova’ya ulaşırız…. Amaç daha iyi bir Yalova olduktan sonra kimse gocunmayacaktır ve en iyi temsilde kimin öne çıkarılabileceğini ortak akıl zaten gösterecektir. Ötekileştirmeden, ayırım yapmadan tüm üyelerin  “Ticari yaşamını , işini daha iyi nasıl yapabileceği ve sürdürebileceği”  sorusunu sorup bunun cevabını alabileceği kurullar olan odalarına sahip çıkması ile gerçekleşecektir.

Daha iyi bir Yalova hepimizin ortak hedefi değil mi?

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle