İl Genel Meclisi Gündemi Belli Oldu

İl Genel Meclisi Gündemi Belli Oldu

İl Genel MeclisiAğustos ayı Olağan Toplantısı 03 Eylül 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 5 bileşimde gerçekleşecek toplantıda önemli maddeler görüşülecek.

Yalova İl Genel Meclisi önemli gündem maddeleri ile toplanacak. 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 15:30'da gerçekleşecek toplantının gündeminde şu maddeler yer alıyor;

Birinci birleşim:

 1. Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 24. maddesi

gereğince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak İl Milli Eğitim Danışma

Komisyonunda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde görev almak üzere İl Genel Meclis

Üyeleri arasından iki temsilcinin seçilmesi konusunun görüşülmesi,

 1. İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda İlimizdeki

Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve

Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve

uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve

ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm İhtisas

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 1. İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre

şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla, İl

Özel İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma

öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmanın

değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların

okunması ve müzakere edilmesi,

İkinci birleşim:

 1. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde bulunan ve

dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme

çalışmasının yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların

okunması ve müzakere edilmesi,

 1. Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla,

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine

sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların

olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik

çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların

okunması ve müzakere edilmesi,

 1. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi

kanalizasyon ve sulama sistemlerinin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan enerji sarfiyatı

yüksek olması nedeniyle yaşanmakta olan olası sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla mevcut

işletmelerin kesintisiz enerjiye kavuşturulması için yenilenebilir enerji sisteminin kurulması

ve bunun için mali kaynak temin edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre

ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların

okunması ve müzakere edilmesi,

Üçüncü birleşim:

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel İdaresinin yetki

ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için gerekli altyapı

çalışmasının yapılarak, Bakanlığın sıfır atık projesi kapsamında ihtiyaç duyulan ekipman ile

çöp konteynerlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilmesi teklifi hakkında tüm

İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 1. Orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde Yalova İli,

Altınova İlçesi, Çavuşköy (Tevfikiye) Köyünde yapılması planlanan köy içme suyu terfi

deposu ve isale hattı projesi kapsamında kullanılmak üzere, Eski Kiraz Mevkii Sermayecik

eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi teklifi

hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 1. İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu konusunda

sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ)

işbirliğinde uzun vadeli çözüm yollarının üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Dördüncü birleşim:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki

ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir

getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe

Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 1. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin tespit

edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin

03/05/2018 tarihli ve 65 sayılı kararı ile başlatılan çalışmaların değerlendirilmesi teklifi

hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Beşinci birleşim:

 1. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun

teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği

anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede

yapılan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi

teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere

edilmesi,

 1. Dilek ve temenniler,
 2. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle