İl Genel Meclisi Aralık Ayı Gündemi Belli Oldu

30 Kasım 2022 08:15
İl Genel Meclisi Aralık Ayı Gündemi Belli Oldu

İl Genel Meclisi Temmuz ayı Olağan Toplantısı 01 Aralık 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

5 birleşim ve 29 madde ile toplanacak olan meclis önemli kararlar alacak.
Yalova İl Genel Meclisi önemli gündem maddeleri ile toplanacak. 01 Aralık 2022 Perşembe günü saat 15:30'da Hasan Soygüzel başkanlığında gerçekleşecek toplantının gündeminde şu maddeler yer alıyor; 

Birinci birleşim:

5302 sayılı İl Özel İdare Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen; engelli, yaşlı, düşkün, hasta ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler geliştirmek, 7 nci maddesinde belirtilen; gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat yerlerine ruhsat verilmesi ve denetlenmesi görevlerini yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulan bir adet 8+1 binek aracın Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile temin edilmesi konusunun görüşülmesi. Ekonomik ömrünü dolduran 2000 model As 950 kamyonun hizmet durumunun değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan 1 adet minium 8500 kg taşıma kapasiteli açık kasa Kamyonetin Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile temin edilmesi konusunun görüşülmesi.İl Özel İdaresi personel servis ihtiyacını karşılamak için ihtiyaç duyulan 1 adet minimum 16 koltuk kapasiteli Minibüsün Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile temin edilmesi konusunun görüşülmesi. İdaremiz tarafından yürütülmekte olan alt ve üstyapı hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan 1 adet Toprak Silindirinin Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile temin edilmesi konusunun görüşülmesi. Ekonomik ömrünü dolduran 1996 model BMC asfalt yol bakım aracının hizmet durumunun değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni bir Asfalt Yol Bakım Aracının Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile temin edilmesi konusunun görüşülmesi. İl Özel İdaresi ve Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ilimiz köylerinde uygulanan tarımsal projeler hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından il genel meclisinin bilgilendirilmesi.

İkinci birleşim:

İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi, Kalıcı Konutları bölgesinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan A Blok, 2. Kat, 13 numaralı işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin (f) fıkrası uyarınca satışının yapılması konusunun görüşülmesi. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi, Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı olan B Blok, 1. Kat, 19 numaralı işyerinin el sanatları ve giyim kursları faaliyetlerinde kullanılmak üzere Çınarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi. İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Köyiçi mevkiinde kain olup, imar planında kısmen resmi kurum alanı, kısmen park alanı olarak ayrılmış olan ve üzerinde 3 katlı bina bulunan 505 ada, 1 parsel (Eski: 767 parsel) sayılı 765,67 m² sahalı taşınmazın eğitim ve kurs hizmetlerinde kullanılmak üzere Çiftlikköy İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 04.06.2022 tarihli ve 97 sayılı kararı doğrultusunda, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy 125 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz ile 132 ada, 108 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan yolun genişletilmesi için kamulaştırma işlemlerine başlanmış, ancak 125 ada, 108 parsel sayılı taşınmaz maliki Yalçın ÜNVER’in İl Özel İdaresine sunmuş olduğu 11.11.2022 tarihli dilekçesinde talep edilen; 97 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve kamulaştırma işlemlerinin sonlandırılması konusunun değerlendirilerek karara bağlanması. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ncı maddesinde, “Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2022 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2023 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

Üçüncü birleşim:

İl Özel İdaresi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl Müdrlüğü, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Aile ve Soyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “2022 Marka Yalova’da Kır Kent Elele Projesi”nde; gecikmeden kaynaklı ek maliyet oluşturmasına izin verilmemesi ve ihale sürecinin başlatılabilmesi için geri alınmak kaydıyla İl Özel İdaresi bütçesinden proje ortak hesabına ₺750.000,00 ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi. Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği bünyesinde kurulan Doğa Eğitim Merkezinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet sanal gerçeklik gözlüğü (VR Gözlük) ve bitki ve hayvan türlerini tanıtacak yazılım programının alınabilmesi için, ₺660.000,00 maliyetli malzeme için İl Özel İdaresi bütçesinden ₺250.000,00 ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10 uncu ve 42 nci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesislerle ilgili yerine geritilecek hizmetler için 2022 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin 2023 yılına göre göncellenmesi konusunun görüşülmesi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 42 nci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu ile su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması hizmetleri için 2022 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin 2023 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 55 inci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar sonucunda bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için 2022 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2023 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

 

Dördüncü birleşim:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 42’nci maddeleri ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselerle ilgili yapılacak hizmetler için 2022 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin 2023 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesi gereğince, ilimiz sınırları içerisinde jeotermal su kullanan işletmelerden metreküp birim cinsinden tahsil edilecek su kullanım bedeli için 2022 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi. Altınova, Armutlu ve Çınarcık İlçeleri Nüfus Müdürlüklerinin yeni nüfus müdürlüğü konseptine uygun hale getirilmesi için gerekli olan malzeme-tefrişatın temin edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. İlimiz, Çiftlikköy İlçesine bağlı Laledere Köyünde bulunan köy binasının bakım, tadilat ve onarım işlerinin bütçe imkanları çerçevesinde gerçekleştirilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. Çınarcık İlçesi, Ortaburun köyü sulama göleti etrafında Çınarcık Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan 1.93 hektarlık alanın, Yalova ili ve çevre illere hizmet eden, ildeki turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen, günübirlik turizm amaçlı kullanılabilecek, dinlenme, eğlenme ve alışveriş imkânı sağlayacak şekilde modern bir mesire yeri olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında yüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi.

Beşinci birleşim:

KÖYDES Projelerinin uygulamaları kapsamında hazırlanacak olan il envanter çalışmalarına esas olmak üzere; Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince, 31/12/2022 tarihi itibariyle köy yolu envanteri çalışmaları kapsamında, köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yolların grup ve münferit köy yolu ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ve buna ilişkin il genel meclisi kararının alınarak Bakanlığa gönderilmesi konusunun görüşülmesi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ıncı maddesine istinaden İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2023 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan Avukat, Mühendis ve Teknikerlere ödenecek ücret tavanlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi (Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2023 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için 2’şer hayırsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için ise 3’er hayırsever vatandaşın seçilmesi konusunun görüşülmesi. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi suretiyle önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve her biri ayrı bir tarihi değer taşıyan eserlerin ortaya çıkarılarak Yalova’mızın kültür mirasına kazandırılması kapsamında Soğuksu Köyü’nde bulunan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Cami restore ve çevre düzenlemesi yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. Dilek ve temenniler. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.

Kaynak : www.yalovamiz.com

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle