bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort ?i?li escort escort istanbul yeni escort escort bayan ata?ehir escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sakarya escort kocaeli escort escort bayan bodrum bodrum bayan escort

Esenköy Belediyesinden Duyarl? Davran??

Esenköy Belediyesinden Duyarl? Davran??

Esenköy Belediye Ba?kan? Mehmet Temel’in talimat? ile belediyenin de?i?ik noktalar?na dezenfektanlar yerle?tirildi.

Ülkemizde de görülen Corona Virüs’ten korunma ad?na ad?mlar at?lmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Esenköy Belediyesi’nin içerisindeki belirli noktalara personelin ve vatanda?lar?n kullanmas? ad?na dezenfektanlar yerle?tirildi. Ayr?ca belediye binas? da hafta sonunda ilaçlanarak virüse kar?? tedbir al?nd?.  “Dünya’da ölümlere yol açan virüse kar?? tedbirli olmal?y?z” diyen Esenköy Belediye Ba?kan? Mehmet Temel; “Esenköy Belediyesi olarak ba?ta personelimiz olmak üzere, vatanda?lar?m?z?n sa?l???n? dü?ünmek bizlerin öncelikli görevlerinden. Bu nedenle binam?zda almam?z gerek önlemlerin ivedilikle al?nmas? için arkada?lar?m?za talimat verdik. Beldemizde umut ediyorum ki bu virüse rastlanmaz ya da bu virüs nedeniyle hiçbir hem?ehrimiz zarar görmez” dedi.

Bu hafta beldedeki camilerde, okullarda, toplu ta??ma araçlar?nda anti bakteriyel ilaçlama çal??malar? yap?lacak.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle