“Çok Önemli Bir Fırsat”

28 Aralık 2020 08:59
“Çok Önemli Bir Fırsat”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Salih Aydın, Yalova Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’nde (YESOB) düzenlenen toplantıda oda başkanları ile biraraya geldi.

Aydın, 7256 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK’ya olan borçların yapılandırılması konusunda bilgiler aktardı.

YESOB Konferans Salonu’nda oda başkanları ile buluşan SGK  İl Müdürü Salih Aydın7256 Sayılı Kanun kapsamında bazı borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme hakkında bilgiler verdi. Bunun çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Aydın, “7256 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte sigortalı, işveren ve emeklilerin varsa Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına yapılandırma imkânı oluştu. Birçok borç türü için e-devlet ve e-sigorta şeklindeki elektronik ortamda başvuru imkânı bulunmaktadır. İsteyen vatandaşlar Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ya da Altınova Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya posta yoluyla başvurabilirler 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6’ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir” dedi.

01.01.2012 tarihiden itibaren sağlık sigortası açısından hiçbir vatandaşın genel sağlık sigortası dışında kalmaması için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlandığını belirten Müdür Aydın, “Çalışmasından dolayı veya hak sahipliği nedeniyle sağlık hakları bulunmayanların 2020 yılında ödenmesi gereken GSS primi aylık 88.29 TL’dir. Ödeme gücü olmayanların primi hazineden karşılanır. Ödeme gücü olup olmadığı gelir testi ile tespit edilir. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar test yapma hakkı tanındı. Haklarında GSS prim borcu bulunan ve daha önce hiç gelir testine girmemiş olanlar, bu tarihe kadar ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek gelir testi talebinde bulunabilecekler. Yapılacak testin sonucunda hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin brüt tutarının 3’te 1’inden az çıkanların prim borçları silinecek. Gelir durumları bu şekilde devam ettiği sürece prim ödemek zorunda kalmayacaklar” diye konuştu.

Anapara borcunu ödeyenlerin borçtan kurtulacağını da söyleyen Müdür Aydın, “GSS prim borçları için 2017 Nisan ayından bu yana her ay gecikme faizi uygulanıyor. Ancak, yapılandırma kanunu kapsamında anaparayı 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme faizleri silinecek. Sadece anaparayı ödemeleri yeterli olacak. Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemek için eylül ayından sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor. Prim tutarı ilgili yıldaki asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor” dedi.

İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’ye,

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye, Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,

Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye, 31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

Kaynak : www.yalovamiz.com

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle