Çocuklarda Disleksiye Dikkat Edilmeli

Çocuklarda Disleksiye Dikkat Edilmeli

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişimcisi Hale Nur Canata çocuklarda görülen Özgül öğrenme güçlüğü olarak bilinen Disleksi’ye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir çok çocukta rastlanan özgül öğrenme güçlüğü halk tarafından zeka geriliği ile de karıştırılabiliyor. Bu durumun bir zeka geriliği olmadığını vurgulayan Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişimcisi Hale Nur Canata tıbbi adı Disleksi olan hastalıkla ilgili bilgiler verdi, 1-7 Kasım tarihlerinin Dünya Disleksi Haftası olarak kutlandığını belirten Canata, “Şunun kesinlikle anlaşılması lazımdır ki özgül öğrenme güçlüğü zeka geriliği değildir! Özgül öğrenme güçlüğü; Bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilir. Öğrenme ve algılama sorunu, çocuğun doğumu ile başlıyor. Eğitim süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur.  Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, günlük aktivitelerini etkiliyor. Özgül öğrenme güçlüğü toplumda sıklığı %1-15 arasında değişmektedir” dedi.

Disleksi’nin belirtileri
Özgül öğrenme güçlüğünün bir takım belirtileri olduğunu da dile getiren Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişimcisi Hale Nur Canata, “Disleksi’nin belirtilerini bilmek, bu durumu daha kolay anlamamıza yardımcı olur. Bu belirtiler,  Dil gelişiminde gecikmeler, konuşma bozukluğu (yanlış telaffuz, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi… vb), yetersiz motor gelişim (öz bakım becerilerinde güçlük, sakarlık, çizim becerilerinde sorun), Bazı kavramları öğrenmede güçlükler (sayıları, alfabeyi, saati ve haftanın günlerini öğrenmede güçlük) diye sıralayabiliriz” diye konuştu.

Okul Dönemine İlişkin Belirtiler

Diskelsi’nin okul öncesi belirtilerini de sıralayan Canata, “Okuma bozukluğu (Disleksi):  Okuma hız ve niteliği açısından yaşıtlarından geridir. Harf-ses uyumu gelişmemiştir. Bazı harfleri seslerini öğrenemez harfin şekli ile sesini birleştiremez. Yazma Bozukluğu (Disgrafi): Yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir, sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır, yazarken bazı harf ve sayıları, kelimeleri ters yazar, yazarken bazı harfleri karıştırır b-d, m-n gibi. Heceleri atlar ya da harf/hece ekler, sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar. Küçük- büyük harf, noktalama, hece bölme hataları, yazarken kelimeler arasına hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazar. Organize Olma Becerisi: Odası, çantası, eşyaları ve giysileri dağınıktır. Defter ve kitaplarını kötü kullanır ve yırtar, yazarken gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli bir kısmını kullanmaz, zamanını ayarlamakta güçlük çeker, düşüncelerini organize edemez.

Sayısal hesaplama güçlüğü (Diskalkuli): Problem çözerken soruyu anlamakta zorlanır. Soruyu çözerken uygun bir sıra izlemekte zorlanır. Hangi işlemi hangi sırada yapacağını unutur. İşlem yaparken sembolleri karıştırır. Çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanır. İşlem yaparken eldeyi unutma, sayıları yanlış yerleştirme, toplama yaparken çıkarmaya geçme vb.. hatalar yapar.İki ve ya daha fazla basamaklı sayılarla çarpma işlemi yaparken basamak kaydırmayı unutur. Sayıları yanlış yere yerleştirir. Oryantasyon(yönetim) becerileri: Sağ- sol karıştırır, yönünü bulmakta zorlanır, doğu-batı, kuzey-güney kavramlarını karıştırır. Alt-üst, ön-arka kavramlarını karıştırır, zamana ilişkin kavramları (dün-bugün önce-sonra gibi) karıştırır. Gün ay, yıl, mevsim kavramlarını karıştırır. Saati öğrenmekte zorlanır. Sözel ifade becerisi: Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır. Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, şaşırır, sınıfta sözel katılımı azdır, bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemez” dedi.


Tedavi gereklidir
Özgül Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara yönelik özel bir tedavinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Canata sözlerini şu şekilde tamamladı, “Özgül öğrenme güçlüğünün tedavisinde, problem olan alanlara yönelik özel eğitim desteği verilmesi gereklidir.  Çocuğun hangi alanlarda güçlüğü varsa buna yönelik okuma yazma, oryantasyon, algılama vs. eğitimi planlanır. Bunun yanında ailenin tutumları konusunda bir danışmandan destek alınması çocuğun güçlüklerini ailece yenme konusunda kolaylık sağlayacaktır.  Ek hastalıkların bulunması halinde ( hiperaktivite ve depresyon) ilaç tedavisi eklenebilir”

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle