Bu Kuruma Virüs Giremez

Bu Kuruma Virüs Giremez

Yalova Halk E?itim Müdürlü?ü korona virüsün ülkemizde ilk görüldü?ü günden beri yapt??? düzenli dezenfeksiyon ve temizlik çal??malar? ile adeta örnek oldu.

Dünyada etkili olan korona virüsü Türkiye'ye de s?çrad??? o ilk günden beri s?k? önlemler alan Yalova Halk E?itim Müdürlü?ü önlemleri kat? bir ?ekilde sürdürüyor. Müdürlük binas?na maskesi bulunmayan ve giri?te dezenfekte olmayan kimse giremiyor.

Konuyla ilgili aç?klama yapan Yaloval Halk E?itim Merkez Müdürü Sadrettin Do?an, "Korona virüsü bildi?iniz gibi dünyay? tehdit ediyor, binlerce ki?i hayat?n? kaybetti. Ba?l? oldu?umuz bakanl?ktan gelen talimatlarla korona virüsüne kar?? bilgilendirme çal??malar? yap?lmas? istenmi?ti. Biz öncelikle kendi personelimizi ve kursiyerlerimizi çe?itli seminerler ve kurslarla bilgilendirdik. Konulan kurallar? ilk günden bugüne kadar hassasiyetle uyguluyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kural?na uyulmas?n? sa?l?yoruz. Bunun yan?s?ra kurum sürekli olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Bilindi?i üzere virüsün ilk ortaya ç?kt??? dönemde maske ve tulum üretimi de yaparak çe?itli kurumlara göndermi?tik. Bu konuda çok hassas?z. Zira kuruma gelen kursiyerlerin sa?l???n? korumak da bizim görevimiz. Kendimizi korur gibi tüm personellerimizi ve kursiyerlerimizi de koruyoruz” dedi.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle