Arz Odaklı Sosyal Hizmet Anlayışıyla Vatandaşlarımızın Yanındayız

12 Ocak 2023 10:37
Arz Odaklı Sosyal Hizmet Anlayışıyla Vatandaşlarımızın Yanındayız

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar vasıtasıyla Yalova’da yaşayan kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimine arz odaklı anlayışla sosyal hizmet çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Laçin bu kapsamda 2022 yılı içerisinde yaklaşık 92 Milyon TL nakdi destek sunulduğunu ve ilimize yeni yatırım ile projeler kazandırdıklarının da altını çizdi.
Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Vatandaştan gelen taleplere göre çalışmalar yürüterek arz odaklı bir sosyal hizmet çalışma sistemini hayata geçirdiklerini belirten Laçin aile, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli tüm bireylerin yaşam standartını arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Arif Laçin yapmış olduğu açıklamada; İl Müdürlüğü olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının temel amacı ve vizyonu olan ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu bir toplum hedefiyle çalışmaları azimle sürdürdüklerini belirterek bu doğrultuda köklü Anadolu geleneğimizi ve aile değerlerimizi temel alarak çocuk, kadın, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artıracak, Bakanlığımızın vizyon ve misyonuna uygun, programlar ve yatırımlar belirlediklerini, projeler geliştirdiklerini ve uyguladıklarını ifade etti.

Arz ve Çözüm Odaklı Hizmetlerimizi İvedilikle Vatandaşlarımıza Sunuyoruz
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerek kurum imkanları ve gerekse ilgili diğer kurumlarla da işbirliği yapılarak sorunların çözüme kavuşturulduğunu, taleplerin yerine getirildiğini söyleyen Laçin, “Müdürlüğümüz tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere bütün

dezavantajlı gruplara yönelik yerel düzeyde koruyucu ve önleyici programlar geliştirilmekte,

sosyal yardımlar sunulmakta, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmakta, gündüzlü ve yatılı

hizmetlerimiz ihtiyaç ve sorunlara göre uyarlanmaktadır. Etkin ve daha hızlı hizmet sunarak,

sosyal yardım ve hizmetlerde aile yanında arz ve çözüm odaklı destek hizmetlerinin hayata

geçirilmesi, kuruluş bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla kamu, özel ve sivil toplum

kuruluşlarıyla işbirliği sağlanmaktadır” diye konuştu.

ASDEP Personelleri  10 bin 307 Hane Ziyaret Gerçekleştirdi
Kısa adı ASDEP olan Aile Sosyal Destek Programı çalışmalarına da değinen Laçin bu çerçevede 2022 yılında 10 bin 307 hane ziyareti gerçekleştirildiğini ifade etti. Laçin, “ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde eğitim, sağlık, istihdam  gibi diğer kamu hizmetlerinden  yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. Bu kapsamda ASDEP’te görevli mesleki personellerimiz tarafından, ‘Arz Odaklı Sosyal Hizmet’ anlayışı ile vatandaşlarımız hanelerinde ziyaret edilmekte, ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirip sosyal hizmet ve sosyal yardımları vatandaşlarımızla buluşturmaktayız. 2022 Yılı içerisinde ASDEP kapsamında ilimizde 10 bin 307 hane ziyareti gerçekleştirilmiş olup toplam ziyaret edilen hane sayısı 29 bin 793 olmuştur” şeklinde konuştu.

Ulusal Ziyaret Programı Kapsamında 7 bin 430 Hane Ziyareti Yapıldı
Ulusal ziyaret programı verilerini de kamuoyu ile paylaşan Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Arif Laçin, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi amacıyla hayata geçirilen Ulusal Ziyaret Programı kapsamında Eylül Aralık ayları arasında kurumumuz tarafından 7 bin 430 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir” dedi.

Yaklaşık 92 Milyon TL Nakdi Destek Sunuldu
Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dezavantajlı durumdaki vatandaşların da her zaman yanında olduklarını dile getiren Laçin bu anlamda ciddi oranda nakdi yardımlar sağladıklarını dile getirdi. 2022 yılında yaklaşık 92 milyon TL’lik nakdi yardım sağladıklarının altını çizen Laçin, “İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın sunmuş olduğu imkânlarımız dâhilinde 2022 yılı içerisinde ilimizde ikamet eden dezavantajlı durumda bulunan ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında 10 milyon 208 bin 018,61 TL, Evde Bakım Desteği kapsamında 57 milyon 680 bin 947,76 TL, Doğum Yardımı kapsamında 895 bin 050,22 TL, Koruyucu Aile Yardımı kapsamında 1 milyon 809 bin 468,60 TL ve Özel Bakım Merkezlerinde hizmet almakta bulunan engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için hak ediş, teşvik ve harçlık ödemeleri kapsamında 21 milyon 334 bin 975,72 TL olmak üzere toplam 91 milyon 928 bin 460,91 TL destek sunulmuştur” dedi.

Kuruluşlarımızda Sunulan Hizmetlerin Standardını Yükseltiyoruz

Yalova’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı 9 kuruluş bulunduğunu ifade eden Laçin bu kuruluşların kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireyler hizmet ürettiğini söyledi. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için hızla çalıştıklarına da değinen Laçin, “İlimizde Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı 9 kuruluş bulunmakta olup söz konusu kuruluşlarda yatılı korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmeti alan dezavantajlı durumda bulunan kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerimize sunulan hizmetlerin standardını yükseltmeye yönelik tedbirleri çalışanlarımızın özverili çabalarıyla yürütmekteyiz. Kuruluşlarda görevli çalışma arkadaşlarımızı periyodik olarak hizmet içi eğitimlerle desteklemekte, hizmet alan bireylerimize yönelik faaliyet, etkinlik ve hizmetlerimizi çeşitlendirmekteyiz. Bununla birlikte hizmet standardının yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla yeni yatırımları ilimize kazandırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası, 13-18 Yaş Arası Çocuk Evleri Sitesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gündüz Hizmet Merkezi yatırım projelerine ilişkin Bakanlığımız nezdinde çalışmalarımızı tamamlamış olup ilgili yatırımların ilimize kazandırılması noktasında projelendirme süreçleri ivedilikle ilerletilmektedir” diye konuştu.

Toplum Yararına Projeler Geliştiriyoruz

Kurum olarak topluma en iyi hizmeti üretmek için çaba harcadıklarını dile getiren Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, bu anlamda projeler geliştirildiğine de vurgu yaptı. Yapılan proje ve çalışmaların odağında insan olduğunu belirten Laçin, “ Toplumsal yapının ve ihtiyaçların değişen yapısını göz önünde bulundurarak ve ilimizin dinamiklerini dikkate alarak mevcut sorunların çözümüne ve ilerleyen yıllarda karşımıza çıkabilecek toplumsal sorunlara ön alabilmek adına projeler geliştirmekte ve hayata geçirmekteyiz. Hizmet çeşitliliğin artırılması, hizmet standardının yükseltilmesi ve vatandaşlarımızın yüksek yararı gözetilerek hazırlanan projelerimizi Yalova Valiliği himaye etmekte ilimiz kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler paydaş olarak yer almakta ve kamu hizmetlerine işlerlik kazandırılarak koordineli bir şekilde sunulması sağlanmaktadır. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Bakımı alanında dezavantajlı kadın istihdamına yönelik projemiz Türkiye geneli yapılan değerlendirme sonucu desteklenmeye hak kazanmış olup proje uygulama hazırlık sürecindedir. Yalnız Yaşayan Yaşlılara yönelik geliştirmiş olduğumuz, ‘Manevi Evlat’ projemizde Yalova Belediyesinin paydaşlığında yalnız yaşayan destek mekanizması bulunmayan 70 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlarımıza evde bakım ve temizlik hizmeti sunulmaktadır. Pandemi sürecinde oluşturmuş olduğumuz Yaşlı Destek Birimimiz 2022 yılı içeresinde ihtiyacı bulunan 661 yaşlımıza hizmet sunmuş olup hane ziyaretleri, rehberlik ve yönlendirme ile takip süreçlerini yürütmüştür. İlimizde ikamet eden dezavantajlı durumda bulunan kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerimize ilişkin 2023 yılında hayata geçirmeyi planladığımız projelere dair çalışmalarımız ivedilikle yürütülmektedir” şeklinde konuştu.

Yalova İli Sosyal Risk Haritası Çalışması Hazırladık

Yalova açısından önemli bir çalışmayı daha hayata geçirmek için start verdiklerini ifade eden Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, “Yalova İli Sosyal Risk Haritası başlıklı projemiz Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanmış olup Yalova İli Sosyal Risk Haritası çalışması hazırlanmıştır. İlgili çalışma dezavantajlı grup içerisinde yer alan çocuk, engelli, kadın ve yaşlı bireylerimize kısaca özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik sunduğumuz sosyal hizmetlerin niceliğini ve daha da önemlisi niteliğini artırmak hedefiyle yürütülecek çalışmalara katkı sunacaktır. Böylelikle Yalova ili Sosyal Risk haritası vasıtasıyla ilimize yönelik politika belirleme, proje üretme, strateji ve yaklaşım geliştirme imkânına sahip olunacaktır” dedi.

Kaynak : www.yalovamiz.com

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle